torsdag 12. november 2009

Ledelsesutfordringer når klasserommene fylles med PCer v/J Møst (Levanger vgs/N-Trønderlag fk) & K A Halvorsen (NTNU) 121109

Jørn Møst:
- Snakker om N-Trønderlags prosjekt med bl a bærbar pc til alle elever som starter i vgs fra høsten 2006.
- to delprosjekter; pedagogisk (ped bruk av IKT, dig innholdsressurser, elever og læreres kompetanseutvikling og teknisk (beslutningsgrunnlag for valg av pc-modeller, finansiering avtaler, organisering, infrastruktur og programvare, mm)

Kjell-Atle Halvorsen og NTNU kom inn i bildet og systematiserte og undersøkte på Levanger vgs og har spredt seg til hele N-Trønderlag fylke.

- snakker mest om elektronisk undersøkelsen våren 2008, undersøkelse for lærere og elever, måleroppfatning av læringseffekten
- bruken er en fornøyd med, lærersitat "bruker IKT noe mindre enn før, men bruker det bedre". De fleste sier nå at det passer inn i deres fag
- entydige gode tilbakemeldinger på It's Learning både fra elever og lærere
- uro, pc forstyrrelser i timene, elever mest bekymra for medelever, ikke så bekymra for seg sjøl
- usikkerhet om de lærer mer, elever sier at det har positive effekter, lærere noe mer i tvil - mange av lærerne er usikre på læringseffekten. Større forskjeller mellom avdelinger på skolene, enkeltpersoner (individuelle forskjeller mellom lærerne) enn mellom skolene
- jeg har også tidligere referert fra Kjell-Atle Halvorsens framlegging av samme undersøkelse i blogginnlegg fra NDLA på Flesland høsten 2009.
- når alle får tilgang til teknologien, øker forskjellene mellom klasserommene (Frønes, 2002)
- vanskelig å overvurdere betydningen av kompetanse
- enkeltkrets læring vs dobbeltkrets læring
- ledelsen har ofte vansker med å anerkjenne læring med ikt som likeverdig, f eks de som fikk itus pris tidligere i dag. De er på det som noe som kommer i tillegg
- transformativ ledelse; forener kreativ innsikt, utholdenhet og energi, intuisjon og innsikt, f eks Napoleon- er den på den måten vi skal tenke ledelse i skolen på? Nei, mener Halvorsen
- distribuert ledelse; ledelse utøves i en kontekst, i samspill med medarbeidere og kontekst, på ulike nivå, formelt og uformelt
- to trekk ved skolens kontekst ved ledelse; løse koblinger mellom nasjonalt-skoleeier-skole-avdeling/fagseksjon-klasse/team. Vi må ha en eller annen slags form for visjon; hva er det vi egentlig skal med IKT-teknologien
- finnes det noen form for nasjonal visjon for hva vi vil med IKT-teknologien i skolen? Nei, det savnes
- det ligger ledelsesutfordringer i alle ledd, fra nasjonal og ned til i klasserommet
- den viktigste ledelsesutfordringa på skolenivå er å få utvikla en nysgjerrighetskultur der det er lov å prøve og feile - og at de har en lederen i ryggen som backer dem opp
- den sentrale ledelsen på skolen sin viktigste utfordring er å plassere de riktige folkene i de riktige posisjonene på skolen, og rom for erfaringsdeling og kompetanseutvikling innad på skolen - og systematisere dette
- Hvordan skal vi bruke teknologien slik at elevene utvikler kunnskap og ferdigheter for det 21. århundret?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar