fredag 13. november 2009

Innovasjonsprosesser i klasserommet. Lillestrøm 131109

Med stramme rammer og løse tøyler: Innovasjonsprosesser i klasserommet v/daglig leder Mads Bruun Høy TRD Innovation Lab

  • Rom til å tenke, struktur til å handle
  • prosjektdesign med lærere; hva ønsker vi å få til, rammer, læringsmål, vurderingskriterier, prosjektoppgave (åpen prosjektoppgave: "Med stramme rammer og løse tøyler")
  • designkatapult, take off; kreativ oppvarming, prosjektgrupper, brukerdrevet innovasjon, observasjon, tolkning
  • designkatapult, landing; ny innsikt,
  • produkt - fikk ikke tid til å referere med, henviser til utmerket referat i Etherpad både til denne og andre sesjoner på konferansen
- Innovasjon = "Produkter og tjenester, som oppleves som nye og verdifulle" (Martin, 17).
- For å få nye svar må en stille nye spørsmål
- Henry Ford; "if I had asked my customers what they wanted, they would have asked for a faster horse"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar