fredag 23. mai 2008

Forslag til pc-regler for teamene og opplæring

Som nevnt i tidligere innlegg har noen lærere (bl a Marilena A, Mette N og Elin R - har jeg glemt noen??) satt opp utkast til pc-regler. Dette er regler som er tenkt kan være til hjelp for det enkelte team når de skal sette opp sine regler. Noen fellesregler for hele skolen vil også komme (sannsynligvis vil disse også stå i elevens pc-kontrakt). Lærerne utarbeida også forslag til opplæring for elevene. Begge disse dokumentene har du tilgang til herfra. Vi er alle takknemlig for flere innspill på disse utkastene. Legg inn dine kommentarer i bloggen her, eller send dem til meg på e-post (geir.dahlberg@skole.bfk.no) eller it's learning.

Utkast til pc-regler (her er Bfks IKT-reglement for høsten 2008, mens du kan se pc-avtalen her)
Forslag til opplæring

Her er Geirs bearbeiding av de forslag og innspill som er kommet inn. Vi skal jobbe videre med disse utkastene i Lederteamet i uke 26. Kom gjerne med flere innspill!!!!

Forslag fra 1foa med Geir kommentarer
Forslag til pc-regler (inkl relevante utdrag fra Bfks regler og skolebrosjyra)
Andre punkter ang innføring av pc en bør drøfte i teamene

Gi dine forlag og kommentarer slik at dokumentene blir så bra som mulig før skolestart!

Her kommer tips om en del verktøy og sider du kan bruke i undervisninga:

tirsdag 20. mai 2008

Lærernes erfaringer med elev-pc'er


Vi hadde 14. mai et evalueringsmøte med alle lærerne som har undervist elevene på vg1 DH, FO og RM dette skoleåret. Alle elevene har hatt bærbare pc'er. Det er nyttig for alle som skal ta i mot elever med bærbare pc'er til høsten å høre disse lærernes erfaringer. Her er kort noen av de viktigste punktene som kom fram:
Noen hovedpunkter:
1. Viktig å drøfte alt omkring bærbar pc i klassen på teamene før elevene får utdelt pc’er (ansvar: teamleder)
a. Utarbeide forslag til regler teamene kan drøfte før de tar med seg til klassen (ansvar: lærere fra pc-prosjektet)
b. Utarbeide forslag til emner temaene bør drøfte (f eks plassering i klasserom) (ansvar: lærere fra pc-prosjektet)
c. Høres ok ut med en hel dag (evt to halve) plandager via innføring av bærbar pc med en fordeling mellom felles for alle lærere, områdevis og i team (ansvar:utviklingsleder)
2. Viktig å bruke tid sammen med elevene på hvordan bruken av pc skal være (ansvar: kontaktlærere)
3. Utarbeide noen regler som skal gjelde hele Hønefoss vgs og pc-bruk – men hva kan vi ha i et slikt felles reglement for at vi ikke skal legge hindringer i veien for klasser? Kan/bør vi få dette inn i de reglene som elevene skriver under på når de mottar pc? (ansvar: utviklingsleder)
4. Opplæring av elever (overordna ansvar: utviklingsleder)
5. Områdevis igangsetting av dette arbeidet + strategiplan onsdager ut året (ansvar: utviklingsleder og lærere fra pc-prosjektet)

Noen lærere tok altså på seg å lage forslag til pc-regler som teamene kan jobbe videre med. Dette dokumentet er ikke ferdig ennå, men her kan du se utkastet. Det blei også utarbeida ei punktliste ifht opplæring av elevene. Denne er også nyttig å se på når vi skal sette elevene i stand til å ta i bruk pc'ene på en god måte i læringsarbeidet. Gi gjerne innspill til begge skrivene i bloggen her.

I en undersøkelse gjennomført blant prosjektets elever og lærere i januar dette skoleåret kom det også fram noen interessante punkter. Bl a sa over 40% av elevene at de brukte MSN til læringsarbeid, men under 10% av lærerne trudde at elevene gjorde det. Ca 75% av lærerne svarte at de ikke visste om elevene brukte nettsamfunn til skolearbeid Her har vi en jobb å gjøre med å sette oss bedre inn i hva elevene bruker pc til, og kanskje hjelpe elevene til å bruke pc'en enda mer fornuftig i læringsarbeidet!

Arbeidet videre på egen skole nå blir runder på alle områdene der ivrige lærere fra prosjektet velvillig stiller opp og deler sine erfaringer med de andre lærerne samtidig som jeg presenterer utkastet til Strategiplan for ikt. Denne planen håper vi også skal være med på å gjøre oss godt rusta til å ta i mot elevene til høsten. Jeg har også omtalt denne planen i en tidligere blogg.

Deretter skal avdelingene jobbe videre både med innspillene fra prosjektlærerne og utkastet til Strategiplan for ikt nå i vår. De teamene som ønsker å ta opp tråden i vår må gjerne gjøre det også.

Dette arbeidet håper vi fortsetter til høsten, og da skal også alle teamene få tid til å drøfte dette før elevene kommer. Vi håper også at teamene tar med elevene på råd for å utarbeide gode retningslinjer i de enkelte klassene.

Etter å ha fått innspill nå i vår og tidlig høst fra alle ulike avdelinger på utkastet til Strategiplan for ikt, vil denne planen bli bearbeida og tatt opp i formelle organer som Medbestemmelsesmøte og Skolemiljøutvalg før endelig plan vil foreligge i slutten av september. Denne planen vil da gjelde for fire år framover, men må justeres en gang pr år (hver vår).

onsdag 7. mai 2008

Bærbare pc'er til alle elever på DH, FO og RM 0708

Onsdag 14. mai skal skolen evaluere forsøket som vg1 DH, FO og RM har gjort med sine elever. Alle elevene på disse programområdene har hatt bærbare pc'er gjennom hele skoleåret, og både elever og lærere har høsta mange erfaringer med dette som kan være gode å ta med seg når alle vg1- og vg2-elever ved skolen skal ha bærbare pc'er fra høsten 2008.

Jeg håper at både elever og lærere som har deltatt i prosjektet i år skriver inn sine erfaringer og tips for neste år som kommentarer i dette blogginnlegget. I tillegg til evalueringsmøtet 14. mai og spørreundersøkelsen som fylkeskommunen gjennomførte etter nyttår vil dette være nyttige å ta med seg slik at vi er godt rusta til å møte neste skoleårs bærbar-pc-elever.

Skriv inn dine kommentarer her! Andre som har sterke meninger om hvordan få til en god skole der alle elever har bærbar pc må gjerne også bidra!

fredag 2. mai 2008

Samskriving i GoogleDocs

Samskrivingsverktøyet GoogleDocs begynner vel å bli kjent nå, men dette er et verktøy som virkelig fortjener å bli omtalt. GoogleDocs er nyttig både for lærere som skal jobbe sammen om dokumenter og for elever som f eks skal levere en oppgave sammen.

Noe av det beste med GoogleDocs er at mange kan skrive samtidig i samme dokument og at alle versjoner av dokumentet bevares. Det at nyeste versjon av dokumentet er tilgjengelig på nettet til en hver tid og også et pluss. Som lærer kan du også følge elevenes gruppearbeid i GoogleDocs, hvem bidrar med hva og hvordan utvikler arbeidet seg. Det er ikke bare tekstdokumenter en kan jobbe med på denne måten, både regneark og presentasjoner er også tilgjengelig.

Etter hvert har det blitt lagt ut en del filmer og nettsider som viser hvordan GoogleDocs fungerer. Ønsker du en rask innføring foreslår jeg at du kikker på de to filmene under, samt besøker de to nettstedene jeg har lenka til.

Her er først GoogleDocs in Plain English for å få en beskrivelse av hva det er (jeg har brukt skin fra http://www.slide.com/ i denne videoen):

Og her er en god GoogleDocs Tutorial fra TeacherTube for å få en kjapp innføring i hvordan du bruker GoogleDocs:


Disse to sidene anbefales også:
http://www.expertvillage.com/video-series/4204_google-documents.htm (videoserie)
http://www.google.com/google-d-s/intl/no/tour1.html (Googles egen innføring på norsk)

torsdag 1. mai 2008

Laste ned og redigere YouTube-videoer

Når jeg forleden holdt kurs i hvordan bake inn YouTube-video i it's learning dukka det opp et spørsmål om en kunne legge ut kun en del av en YouTube-video. Det kan en så klart, men en får ikke brukt embed-funksjonen da. En må laste ned videoen fra YouTube og så redigere den i f eks MovieMaker eller annet redigeringsprogram.

Det kan også være nyttig å kunne laste ned videoen slik at en har det på maskinen sin dersom en ikke har internett der en skal vise videoen, eller at nettverket er ustabilt (det kjenner vi litt til hos oss...).

Her er et forslag til hvordan få til dette.

1. Gå inn på en nettside som konverterer YouTube-video til AVI, eller last ned et program. Jeg kan anbefale http://vixy.net/(redigert seinere: bruk heller YouTubeDownloader - eller leit etter nyere programvare, hvilke som virker endres stadig. Her kan du enten bruke nettsida til å konvertere eller du kan laste ned programmet til din maskin.

2. Deretter kopierer du url-en til videoen du ønsker å laste ned.

3. Så limer du inn url-en enten på nettsida eller i programmet du har lasta ned og klikker på Start. Bruker du nettsida får du spørsmål om du vil laste ned den konvertere videoen, gjør det. Bruker du programmet, vil videoen har lagt seg automatisk på skrivebordet ditt.

4. Nå er du klar til å redigere videoen. Hent opp den lagra videoen i f eks MovieMaker og rediger. Deretter lagrer du din nye film på din maskin.

5. Skal du legge den ut i f eks it's learning må du laste opp filmen i din e-portfolio i it's eller gjøre den tilgjengelig på nettet på annet vis. Skal du bare vise filmen for elever fra din maskin, holder det at du har den lagra på din maskin. Hvis du absolutt vil bruke embed-funksjonen i YouTube, kan du jo bare laste opp din nye film i YouTube igjen....

Jeg har laga en liten skjermvideo som viser hvordan dette kan gjøres. Jeg har valgt en YouTube-video som inneholder fem morsomme reklamer fra samme selskap. Jeg ønsker å bruke kun en av disse reklamene. Jeg har selvfølgelig lagt ut igjen filmen jeg lagde i MovieMaker på YouTube, slik at jeg får bakt den inn her.....

Her kan du se filmen med bedre skjermoppløsning.