torsdag 12. november 2009

Ledelse og kunnskapsorganisering: IKT som endringsfaktor v/Sven Ludvigsen. Lillestrøm 121109

- Det har aldri har blitt sagt så mye rart som om feltet IKT og skole, og derfor også så mye bra ...
- se etter de små endringene, de er viktige (det er noe som gradvis transformerer lærerne og elevenes arbeid)
- IKT er svært forskjellige "ting"; infrastruktur (sosiale medier . medier for småsnakk, eller utveksling av info); Verktøy som kan regulere sosiale prosesser; Ressurser som har innhold og retning for elevenes og lærernes arbeid
- Konklusjon: Å bare lete etter politiske mål i institusjonell praksis hindrer forståelsen av institusjoners utvikling
- han viser til PLUTO-programmet; utdanne lærere som kan skape et økt mangfold av lærings- og undervisningsmetoder.
- når noe nytt kommer inn, må noe annet ut

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar