fredag 13. november 2009

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? v/Astrid Søgnen. Lillestrøm 131109

Hva har rektor med digitale verktøy og - læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? er tittelen på direktør Astrid Søgnen, utdanningsetaten i Oslo, sitt innlegg

- ved endring; viktig at en satser på få ting, et tydelig på disse og følger opp dette
- endringer må være nedfelt i styringsdokumentene
- struktur er en mangelvare i undervisning, start og avslutning av læringsøkter (mål for læringsøkta, oppsummering av læringsøkta, osv)
- rektor (ledelsen) må følge opp dette
- Søgnen ønsker å få digitale eksamener, som vil være med på å skape endring i skolen. Når det skal være digital eksamen, må lærerne jobbe med dette, osv - henger sammen med at digitale ferdigheter er nedfelt som grunnleggende ferdighet i læreplanene
- vi klarer ikke å bryte ned målene (i nasjonale ambisjoner og føringer) og gjøre disse forståelig slik at endring kan skje
- undersøkelser viser at elever med god/svak digital kompetanse er god/svak i andre fag og ferdigheter. Det er derfor et snakk om ledelse; det er ikke bare på ett felt en får til / ikke får til som skole, de som får til på ett felt, får også til på andre felt
- relativt svakt pedagogisk skoleledelse, svakt utvikling oppfølgingskultur blant norske rektorer
- lærere har stor frihetsgrad til utforming av undervisning, og store forskjeller i rektors oppfølging
- lærerne etterspør faglig utvikling på området IKT i undervisning og læring
- tilbakemeldinger, evaluering og oppfølging en mangelvare; skoleeier-skoleledelse; skoleledelse-lærere; lærere-elever
- grunnskolen må bli bedre til å lære elevene de grunnleggende ferdighetene; det behøver ikke være slik at en skolesvak elev må ut i praksis for å få det til, kanskje han ikke mestrer naturfag fordi han ikke kan å lese
- rammefaktorer på plass fra skoleledelsens side; infrastruktur/tilgang, ressurser til IKT-drift; mdiler til dig verktøy/læringsressurser, bruk av lms. Kvalitet; kartlegg av (sjekk hennes pp- for resten av punktene på kvalitet)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar