torsdag 30. juli 2009

IKT-forventninger til lærere 0910, bearbeida forslag

Jeg har nå bearbeida forslaget til IKT-forventninger i lærere ved Hønefoss vgs 09-10 noe, samt lagt inn pekere til skjermvideoene som er utarbeida så langt. Dette er stort sett gamle skjermvideoer, jeg produserer nye til resten før skolestart (markert med rød skrift). Noen av de gamle burde også vært bytta ut (de begynner å bli noe utdatert), men jeg får se hva jeg får tid til. Det vil altså komme et nytt dokument (i løpet av uke 34) der alle pekere til skjermvideoer eller annet opplæringsmateriell er på plass.

Dermed er skolens forventinger når det gjelder lærerne og IKT for skoleåret 09-10 spikra og kan leses her.

Mer utdypende i dette blogginnlegget.

Hva mener andre skoler om disse forventingene? For høye, for lave? Hva mangler? Skriv en kommentar her!