fredag 13. november 2009

Bedre læring med Web 2.0 v/S A Horgen. Lillestrøm 131109

Svend Andreas Horgen fra Høgskolen i Sør-Trønderlag (også kjent fra sin utmerkede blogg Gjemmesiden) innleder med hva Web 2.0 er; det er et samlebegrep, viser blomst som godt bilde på alt Web 2.0 kan være, legger sikkert lenke til hans presentasjon her når den foreligger etter konferansen.

Må bli veldig stikkordsprega, presentasjonen går kjapt. Anbefaler at du tar en tur innom dette blogginnlegget når jeg har fått lenken til Horgens presentasjon.


- Web 2.0 handler om The Conversation, kunsten å lytte, snakke og lære
- brukerstyring, deling, sosialt
- deler det en kan, produserer, legger til mer info som allerede ligger ute på nett
- sosiale nettverk, ikke bare Facebook, ol - men blogging er også en form for sosialt nettverk, f eks eduBlogging
- Web2.0 handler mye om skriving, han sier at han skriver mye mer nå enn han gjorde for 10 år siden - kan dette skje for elevene også?

Hva er Undervisning 2.0?
- Web2.0 is a state of mind (June Breiviks blogg)
- I morgendagens skole nytter det ikke bare å sette strøm på gamle læremidler og metoder
- Dette handler først og fremst om god læring
- Fokus på at elevene skal være produsenter, det er jo mye læring i at elevene produserer, ikke bare er mottakere; stikkord: variasjon, produksjon, aktivisering, refleksjon, motivasjon, samarbeid
- lag din egen blogg på 2 minutter; innhold, lenker, inkludere mikroinnhold, tagging, søk og arkiv, offentlig (kan begrenses), refleksjon, kommentarer, innspill og diskusjon, nettverk - veldig motiverende når du veit at andre leser bloggen din og kommer med kommentarer
- hvordan blei blogg brukt? Lærere som aldri hadde blogga før (gikk bra, øvingsoppgaver krevde skriving på blogg, innspill til hverandre (følge med via rss), kommentarer fra meg som faglærer, innspill fra andre
- viser film som forklarer hva Wiki er:


- Wiki er utmerket redskap i undervisning (lav terskel for å komme i gang: f eks Wikispaces)
- egner seg som samskrivingsverktøy, asynkron aktivitet, dynamisk, bygger noe i fellesskap, er faktisk nå en god basiskunnskap å kunne skape noe sammen med noen andre, kan jobbe over lang tid, på tvers av skoler, på tvers av fagområder

- Facebook, kan det brukes i læring?
- viser eksempel fra Marita Aksenes, fra hennes blogg. Oppretta profil på Bjørnstjerne Bjørnson på Facebook. Kan ikke elevene gjøre det samme, med mange forfattere, hvilke forfattere kan være venner med hvilke ...

- YouTube, de fleste assosierer det med underholdning, men kan absolutt brukes i undervisning - både som avbrekk, illustrasjoner, men også opplæringssekvenser av alle slag
- video (og podcast), noen ideer:
- motiverende å høre/se, fokus på produsjon, delingsaskpektet, last opp egne filmer på YouTube, lage egne lydsnyutter, kreativitet, planlegging, motivasjon, gøy, elevene produserer sjøl

Hva vil du?
- ønsker å skape idemyldirng i fellesskap, bruk tankekart; mindomo, bubbl.us, ol
- ønsker å teste elevene i gloser, bruk testverktøy i It's, eller bruk Quizlet, lar deg lage små spill, flashcards osv
- ønsker å modernisere tradisjonelt prosjekt med veggposter, bruk Museum Box, se eksempel i Horgens presentasjon (anbefales!)
- ønsker at elevene skal samskrive; Etherpad, GoogleDocs - her kan en jobbe sammen med elever i andre klasser, andre skoler, andre land - gjerne kobla opp sammen med Skype eller Msn. Her kan en også spare penger! En må ikke møtes face to face, men kan ha stort utbytte av jobbmøte på nett (ref komm: It's har også funksjon med videokonferanse / chat)

Forslag til en oppgave: opprett et Etherpad-dokument og ha noen oppgaver som skal løses underveis i timen, de må reflektere i fellesskap, skrive "referat" av det som du foreleser, og liknende

Case: En hendelse som har skjedd nylig
- søk etter twittermeldinger om temaet og f eks sammenfatt

Elevene skal jobbe med sammensatte tekster; bruk Dipity; opprett tidslinje med tekst, video og bilder

Web 2.0 er altså om å gå fra R (read) til RW (read/write). Metafor: gå bort fra kulepunktene. Sjekke Horgens presentasjon for mange flere stikkord, referenten har vansker med å følge Horgens kjappe (men meget gode) presentasjon :-)

Svend 2.0 (beta)
før hadde han hjemmeside, epost, sms, mobil, 4 venner, nå twitter, blogg, wiki, deler bokmerker, rss-deling i GoogleReader, Linkedln, presentasjsoner på SlideShare, deler bilder på Flickr, Google-bruker (m/YouTube, og alle andre tjenester der), Facebook (godt over 100 venner)

Sosialt nettverk:
Del&Bruk
Horgens grupper her: It's Learning Tips&Triks og Web2.0
- en finner faggrupper som er interessant akkurat for deg, og finner du ikke det, så kan du lage en sjøl

Sosialt nettverk:
Twitter
- brukes mye til erfaringsutveksling, du får innspill, diskuterer, osv - et gedigent middagsselskap (der noe kanskje er smalltalk, med veldig mye er faglig når du fokuserer på de som twitrer om det samme som deg)

Samskriving fra konferanse f eks i Etherpad, her er referatet fra denne konferansen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar