torsdag 12. november 2009

Bortom läroboken - Jan Hylén - Lillestrøm 121109

Undersøkelse som er gjort om digitale læremidler i Norden.

Det det blei sett på var bl a : hvordan initieres nye digitale læringsressurser, hvordan bedømmes og evalueres disse, mm

-ikke nye studier, kun sammenfatte det som allerede fantes.
- konsentrert om digitale læremidler, ikke alle læringsressurser som er digitale
- IKT-motivasjonen hos lærere i Danmark og Norge er betraktelig høyere enn i Sverige og på Island. Kan ha med nasjonale strategier å gjøre, sier Hylen
- det som er bra for innovasjon: digital kompetanse ses som en nøkkelferdighet, offentlig finansiert informasjon er tilgjengelig for alle (den digitale allmenningen), myk infrastruktur: uni-login, nasjonal tjeneste med ett unikt innloggingsnavn, nasjonalt system for metadata (f eks GREP) - finnes i Norge og Danmark, ikke i Sverige og på Island, f eks
- hva hindrer slik innovasjon: mangel på penger i fylker, kommuner eller skoler, mangel på etterspørsel, manglende kunnskaper hos lærere i hvordan bruker og vurderer digitale læremidler, forlagene: gjøre digitale læremidler at vanlig lærebøker forsvinner?
- nye produksjonmønster vokser fram; NDLA (CC-linsens), forlag selger Learning Objects, avgift, selge hjelp til lærere/andre til å sette sammen materiell, forlaget setter sitte kvalitetsstempel på alt materiell (Danmark), Gratis utveksling av materiell mellom kollegaer på lektion.se, kommersiell variant av lektion.se (Storbritannia)
-pådrivere for innovasjoner: effektiv etterspørsel fra skolene, offentlig finansiering til prosjekter og offentlige utlysninger, nasjonal plattform for å få vist fram sine ressurser og for å finne partnere, "Intraprenører" hos myndigheter og departement, lettilgjengelig informasjon om eksistrerende digitale læringsressurser
- andefalinger: regjeringer og kommyuner kan skape gode vilkår, regjeringer kan aktivt oppmuntre innovasjoner (prosjektmidler, utlysninger til selskaper, oppmuntre, plattform for å få vist seg fram, regjenringer kan sjøl initiere inoovasjoner (fra "delivery strategy" til"engagement strategy")
- gode digitale læringsressurser sprer seg raskt, enkeltindivider kan påvirke dette i stor grad
- vanskelig å planlegge, brukere bestemmer hva som lykkes eller ikke
- en begrensa kunnskapsbase er ikke hinder for å lykkes
kommer snart ut på denne adressen:
blogg om dette: www.itochutbildning.se

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar