tirsdag 20. april 2010

Skole 2.0?

Olav Bråten og jeg skal i dag holde et ca 30 min innlegg om vår skole og web 2.0 for ca 70 skoleledere i Buskerud fylke.

Dette er tittelen vi blei bedt om å prate ut fra:

"Skole 2.0?

Hvordan brukes ulike tjenester i arbeidet med å utvikle den digitale skolen? v/ Hønefoss videregående skole"

Hva kan vi ha bruk for etter vår digitale ledelsesarbeid? Spesielt fokus på Web 2.0 for skolen og skoleleder .

Sitter nå og er litt usikker på presentasjonsmåte. Vi har laga en tabell i et GoogleDokument med en del pekere som vi tenkte å prate ut fra. Men lerretet er ikke spesielt stort og rommet er langt. Jeg har laga en presentasjon i PowerPoint også, og trur at vi går for den :-)

Under er presentasjonen lasta opp i Scribd. Når du ser igjennom vil du oppdage at det på noen slides kun står en overskrift og "pptPlex Section Divider", mm. Dette er fordi jeg prøvde ut Microsofts tillegg i PowerPoint - pptPlex. Det var en interessant variant av vanlig PP, der en lett kan bla mellom slidsene, zoome ut og inn i den enkelte slide, osv. Kan passe veldig godt i en del presentasjoner. Her har jeg laga en liten skjermvideo som viser hvordan dette ser ut i praksis.

Hønefoss vgs Skole 2.0?

tirsdag 13. april 2010

It's og GoogleMail

Steven Threadgold & Odd Haaskjolds snakker om GoogleMail integrert i It's Learning.

Nå samarbeider It's både med Microsoft og Google. En kan etterhvert få integrert MS WebApps og @Edu i It's, men en kan også få integrert f eks GoogleMail i It's - det kan en få i dag. Presentasjonen skal vise hvordan dette ser ut og fungerer i It's. En del av prinsippene vil gjelde både for Google og MS.

Hva får du med GoogleMail i It's?
- får direkte tilgang til GMail når du logger deg inn i It's
- alle får automatisk GMail når de blir lagt til i It's
- 7 gB lagringsplass
- ikke annonser
- mm

- Kunden (skolen) må skrive under på Google T&Cs og bevise at de eier domenet (regner med at fylket evt tar seg av dette).
- It's ordner integrasjon og single sign-on
- det er en del ting en må godta fra Google for å få inn GMail i It's

På meg høres det litt ut som om samarbeidet mellom It's og Google har stoppa noe opp (sjøl om de ikke sier det rett ut), og at It's kanskje er mer hypp på å forfølge samarbeidet med MS. Kanskje er Google på vei ut av It's? Presentasjonen jeg sitter på nå heter "Google + It's Learning = match made in heaven" og var satt opp med en medarbeider fra Google. På sesjonen er det It's Learnings egne folk som presenterer og det er kun GMail de snakker om, ikke f eks Apps'ene - noe som ville være mye mer spennende!

Her er liten filmsnutt jeg tok fra It's sin presentasjon av samme tema på BettShow i januar 2010.

LMS og Web 2.0

Kort referat fra sesjonen på It's-konferansen april 2010-

Elisa Bjersand og Torill Thune har jobba med en oppgave med tittelen LMS og Web 2.0.

Her er pekeren til oppgavens Wiki.

Metode
Har brukt spørreundersøkelser og intervjuer; elever, superbrukerer, pedagogisk ansatte. De har også brukt Del&Bruk (LMS versus Web 2.0), blogg og Twitter.

Resultater
Kan sees i Wiki'en.

Grundig gjennomgang av det meste i oppgaven ligger i Wiki'en.It's Learning Extensions v/Roger Stjernberg m fl

Kort referat fra sesjonen om Extensions på It's-konferansen april 2010.

Han viser fram (forsøker i alle fall - mye han ikke får vist av ulike årsaker; nett, betaversjoner, osv) ulike Extensions (= Utvidelser) som er laga til It's, en del vil komme til å være betalingstjenester, noe gratis ....

Dette vil bli tilgjengelig i It's fra utvidelsen fredag 16. april. Utvidelsene vil være gratis tilgjengelig fram til sommeren (dvs ca en mnd å teste ut på ...).

Det virker som om markedet bestemmer mye her om hva som kommer til å bli tilbudt framover. Det er mange utenlandske tjenester tilgjengelig, og produsentene ønsker å oversette disse til norsk - men kun hvis de kan tjene penger på det.

- j2e online-documents
- Ulike matematikkprogram, f eks Abacus
- konferanseverktøyet Adobe Connect
- spansk matematikkeditor
- aTekst og Britannica, også søkefeltene til disse to tjenestene

En kommer seg til Extensions ved å stå i RichText og velge "Utvidelser".

- Representant fra Kikora - læremiddel/program. Programmet gir elevene tilbakemeldinger på alle elevenes mellomregninger underveis. Alt kan bakes inn i It's. Viser fram gode lærerrapporter på elevenes arbeid, lærer kan spare mye tid i sitt rettearbeid. Gratis testkonto: send mail til info@kikora.no, skriv hvor du kommer fra og du vil få tilsendt en konto.

- Representanter fra aTekst - database for nyheter (76 kilder). Skolene bruker aTekst fordi det er kvalitetssikra stoff, en god referansebase, inneholder en del unikt stoff som en ikke får tilgang til andre steder, dvs det er ikke ute i avisenes nettutgaver. Demonstrerer hvordan en kan bake inn dette i It's. En henter det inn på samme måte som en setter inn f eks Web 2.0-innhold i It's via RichText. Søkemotoren i aTekst gjør det mulig å avgrense søkene veldig mye slik at en finner lett fram til den en er ute etter.

Representant fra Talking Tutor; et oversettelsesverktøy. Til nå ca 26 språk, stort sett begge veier. Har også tale.

tirsdag 6. april 2010

Skolens IKT-prosjekter 09-10

Det begynner å nærme seg slutten på årets IKT-prosjekter, og dermed tid for oppsummering og refleksjon. Vi ønsker å bringe våre erfaringer ut til alle lærere på egen skole, så hele 5. mai er satt av til dette - (foreløpig) program kan skues nederst i dette innlegget, laga i Glogster.

I dag, 6. april, hadde vi imidlertid planleggingsdag og vår foredragsholder for dagen måtte dessverre melde avbud. Da så jeg mitt snitt til å bruke litt av denne tida sammen med alle lærerne til å få fram litt mer om våre IKT-prosjekter, og også hva som skal skje 5. mai. Her er presentasjonen jeg snekra sammen i hui og hast (en takk til Arne Olav Nygards slides fra samlinga på Kongsberg 4. februar også, jeg brukte noen av hans slides i min innledning - henvisning i SlideShare'en under).
Foreløpig program for Komp Hev IKT / IKT-prosjekter Hovs 09-10 i Glogster (bør nok ses i fullskjerm for best utbytte):

Dette innlegget er også publisert i vår prosjektblogg: IKT-prosjekter Hønefoss vgs 09-10