fredag 22. januar 2010

Digital ledelseskompetanse

Buskerud fylkeskommune har for tida et opplegg gående for å øke skoleledernes digitale kompetanse. Rundt om på skolene jobber noen av lederne i lederteamene (inkl rektorene) med et opplegg bl a i regi av Arne Krokan, Kirsti Slettevoll fra bfk og ei arbeidsgruppe (der bl a jeg er medlem). Her kan du se arbeidsgruppas forslag til hvordan ledergruppene kan jobbe.

Gruppa ved vår skole har nå hatt to møter. Du kan lese om hva vi har jobba med, og skal jobbe med utover våren i dette GoogleDokumentet. Håper noen andre skoleledere kan ha nytte av dette.

For å få best mulig utbytte av det jeg har lagt ut foreslår jeg følgende arbeidsrekkefølge:
1. Les arbeidsgruppas forslag (altså bfks forslag)
2. Les vårt GoogleDokument med referat og framdriftsplan, der er det også en lenke til eksempler
3. Les dokumentet med eksempler, se dette i sammenheng med nr 4 her
4. Se på Presentasjonen som er lagt inn under - denne kan kanskje virke noe intetsigende når den ikke blir fulgt opp av kommentarer, men til noen av slidsene trur jeg dere tar poenget :-)

Ellers kan det også nevnes at Kongsberg-konferansen 3. februar har gode sesjoner for skoleledere, både fellessesjon med Arne Krokan, Rune Krumsvik og Thomas Nordahl om ledelse av digitale læringsprosesser - og en sesjon for ledere der det vil være fokus på digital ledelseskompetanse.

På møtet vi hadde i dag begynte vi å ta opp en del problemstillinger omkring nettbruken til f eks ansatte - både de mange positive sidene, og enkelt negative. Jeg la fram en del eksempler og vi diskuterte rundt det. Eksemplene kan du se under, men nå har jeg anonymisert dem. Vi blei enige om at vi bør ha fokus både på hvordan få til mer av alt det gode og hvordan gripe fatt i evt negative sider denne våren, og at vi tar et halvdagsseminar i hele lederteamet før sommeren for å planlegge hvordan vi best kan legge til rette og ha strategier klar for neste skoleår.

Her kan du se de anonymiserte eksemplene (mye av det som ligger offentlig tilgjengelig på nett fra før er ikke anonymisert). Dette finner du også her.

onsdag 20. januar 2010

Lage skjermbilde og skjermvideo med gratis programvare

Jeg har i dag hatt en times kurs med lærere som innføring i det å lage skjermbilde og skjermvideo.

Jeg burde vel strengt tatt laga et par skjermvideoer for å få vist dette, men i dag strakk ikke tida til, her er i alle fall det jeg i korte trekk gikk igjennom:

1. Last ned JingProject og CamStudio (dette hadde jeg fått kursdeltakerne til å gjøre i forkant)
2. Start JingProject (la gjerne programmet starte opp ved oppstart av maskinen)
3. Klikk på Tannhjulene (More) og klikk på Tannhjulene igjen (Preferences), velg Startup options etter hva du ønsker og klikk på haka for Finish. Dersom du har gratisversjonen blir alle filene lagra i SWF (Flash), men hvis du abonnerer til ca $15 året kan du også lagre i MPEG-4)
4. Klikk på Krysset for Capture og velg hvilket utsnitt du vil avbilde ved å holde venstre museknapp inne og dra - slipp opp når du er fornøyd med utsnittet
5. Velg Capture Image (for stillbilde)
6. Sett på evt piler og kommentarer
7. Velg om du skal kopiere dette bildet for å lime inn i f eks Word eller PowerPoint, eller lagre bildet. NB! Vi oppdaga at noen måtte gå på Fastnøkkelen for å få lagt til de knappene de ønska, hos noen mangla Kopier og Lagre.
8. Det samme kan du gjøre med skjermvideo hvis du velger Capture Video
9. JingProject er veldig enkelt og godt til å ta skjermbilder og skjermvideo med og uten lyd (må betale ca $15 pr år for å få med en del flere funksjoner og muligheter - bl a lagring i formatet MPEG-4. Jobb med programmet en stund for å vurdere om det er verdt å oppgradere.)
10. For å få gjøre skjermvideoene tilgjengelig for elevene har en i Jing minst fire valg; legge det ut på ScreenCast, legge det ut på YouTube (må ha konto, gratis), legge det ut i It's i sin ePortfolio, eller lagre det ett eller annet annet sted ute på nettet - det har blitt mange muligheter her etter hvert, f eks opprette gratis hjemmeside i Google der en kan legge sine filer tilgjengelig for alle andre, Voddler, osv). Noen skoler har kanskje også servere der en kan legge slike videoer.

11. CamStudio er også et program der en kan ta opp skjermvideo - også her med og uten lyd, gratis. Filene kan lagres som SWF eller AVI-filer. (Lages uansett først som AVI, men kjører automatisk konvertering til SWF hvis en ønsker det.)
12. Start CamStudio, velg Region under fanen Region (da velger en skjermutsnitt på samme måte som med Jing)
13. Under Options, klikk Cursor Options (for å velge hvordan musepekeren din skal synes på videoen)
14. Under Options har du tre lydvalg; Ikke ta opp lyd, Ta opp lyd fra mikrofon og Ta opp lyd fra høyttalerne
15. Klikk på knappen swf slik at det står Record to AVI (det blir størst fil sammenlikna med SWf, men enkelt til å begynne med) (se bildet til høyre)
16. For å få gjøre skjermvideoene tilgjengelig for elevene har en i CamStudio omtrent de samme mulighetene som med Jing, bortsett fra ScreenCast (se nr 10)
17. Ønsker du gode tips om hvordan produsere fine skjermvideos, sjekk dette blogginnlegget fra S A Horgen

mandag 4. januar 2010

Automatisk oversettelse mellom bokmål og nynorsk

Det kommer stadig nye tjenester på nettet. Noe av det siste er Apertium, et oversetterprogram mellom bokmål og nynorsk som er laget av masterstudent Kevin Unhammer (UiB) og språkforsker Trond Trosterud (UiT) - her kan du lese mer om det. (Tips via Kirsles på Twitter.) Nå har Google tatt programmet i bruk i sin tjeneste , og det kan brukes gratis. Det er også positivt at programmet har fri og åpen kildekode. I samme tjeneste kan en også oversette mellom en del andre språk.

Du kan f eks oversette en nettside fra bokmål til nynorsk - her kan du se denne bloggen oversatt til nynorsk. Som det framkommer i eksempelet er ikke programmet perfekt, så en norsklærer kan nok fortsatt finne feil i elevenes nynorskstiler .... Flere slike programmer finnes også, f eks betalingsprogrammet NyNo som mange elever nok har brukt en stund allerede. Med slike programmer må en kanskje tenke annerledes når det gjelder sidemålsundervisning, og annen språkundervisning ....?

Har også blitt tipsa om Arne Olav Nygards mer utførlig blogginnlegg om samme emne - verdt å lese. Les også NRKs artikkel om samme program.