torsdag 12. november 2009

Eirik Irgens - Ledelseskompetanse i en digital utvikling (Lillestrøm 09)

- Skolen er nå som før en arena for ideologisk kamp.
- Hvordan kan lokale aktører (ledere og utviklingsagenter blant lærerne) selv skape en skole i digtal utvikling? Hva hindrer dere?
- Kjennetegn på intelligente og velutdannede mennesker som skal gjennom utvikling; gir inntrykk av at de er for utvikling, men er ofte sjøl de største hindringer for at utvikling skal skje. Benytter veltuviklede forsvarsrutiner som sørger for at det meste blir som før. Legger skylden for problemer på andre enn seg selv og på uklare mål, dårlige ledere og dumme brukere (elever, foreldre, politikere ???) (Chris Argylis)
- mimreskolen (alt var bedre før), her-og-nå skolen (frenetrisk, heseblesende, kortsiktig perspektiv, brannslukkere, noen der er også pyromaner) - derfor blir Den framtidige skolen Den tilfeldig skolen. Reaktiv kontra proaktiv utvikling har veldig mye å si for hvordan Den framtidige skolen ser ut (helst den ønskverdige skolen)
- 7 trinn på veien til den ønskverdige digitale skolen
1. Identifiser skolen slik den er i dag, arbeidsmiljø, osv
2. Utform en handlingsbeskrivende strategi for digital utvikling (tre viktige bokser: forutsetninger, handling og mål / resultater).
3. Bruk strategien som en læringsmodell, forutsetninger, handling, resultat (digital utvikling?)
Fungerer det ikke så kan det bli nullæring, men en bør foreta enkeltkretslæring (foreta justering mellom handling og resultat, mens de som bedriver dobbeltkretslæring ikke kommer videre (de begynner på nytt og på nytt)
4. Utfordre dominerende logikker (gode enkeltlærere sørger for god læring hos elevene, må derfor ha fokus på egen undervising og må skjermes for beslutninger og arbeid som ikke er direkte elevrettet). Blir vanskelig å få til en skole i bevegelse hvis holdningene i parentes er de gjennomgående på skolen din.
5. Tilby alternative logikker; Et kollektivt orientert personale og en god skoleorganisasjon, understøtter god undervisning og et godt sosialt miljø, som igjen understøtter god læring hos elevene. Det beste skolene kjennetegnes av at de er enig i hva som er viktig (de store sakene, ikke de små detaljene). Viktig å utvikle fellesskapsnormer
6. Skap rom for både løpende arbeid og utvikling (se utviklingshjulet i Irgens' presentasjon, blir lagt peker her seinere). Minimalisere tida som brukes til "daglig drift". Han har ikke mye tru på Tidstyveri-utvalget, veit hva som kommer; kun det som skjer i klasserommet er viktig. Blir som å trene opp fotballspillere til å stå å trikse på banen, vi må jo jobbe sammen - det er da vi blir bedre! Vi må lære oss å ta i bruk IKT for å skape rom, f eks hvordan kan jeg som lærer bruke digitale medier i mitt løpende arbeid? - for å avlaste i det daglige, hvordan kan jeg som lærer bruke digitale medier for å utvikle meg pedagogisk og faglig (utvikling). På det kollektive: hvordan vi sammen ta i bruk digital medier for å forenkle informasjonsflyt og koordinering? hvordan kan vi sammen bruke digital medier i arbeidet med å nå skolens utviklingsmål? Greit å sjekke Irgens' hjul for å få full forståelse av det som står her.
7. En skole i digital utvikling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar