onsdag 25. februar 2009

Enkel bildebehandling

Jeg skal snart holde noen korte kurs for lærere om enkel bildebehandling. Bl a er det et storteam som har bedt meg vise enkel bildebehandling som hvordan gå ned i bildestørrelse, endre format, gjøre enkle justeringer og beskjæring.

Mange mener (tror?) de trenger Adobe Photoshop for å utføre bildebehandling, men det er det egentlig de færreste av oss som har behov for. Jeg kommer til å foreslå at de bruker PixResizer for kjapt å kunne gå ned i bildestørrelse eller endre format på mange bilder samtidig, og GIMP eller Paint.Net for sjølve bildebehandlinga. Jeg har lest at noen synes Paint.Net er enklere å bruke enn GIMP, sjøl har jeg ikke all verdens erfaring med noen av dem - jeg synes begge virker gode til enkel bildebehandling. Legg gjerne igjen kommentarer her hvis du har egne erfaringer med programmene.

Alle disse programmene er freeware, og enkle å bruke. Og det finnes selvfølgelig gode ressurser ute på nettet som hjelper deg enten du er nybegynner eller mer erfaren: sjekk f eks denne siden for hjelp med GIMP eller denne, eller denne siden for Paint.Net.

Enkelte ting må en kanskje ha Photoshop til? Sjekk hvordan du kan manipulere en kropp i videoen under. Neste gang jeg blir tatt bilde av trur jeg jeg må investere litt tid sammen med et bilderedigeringsprogram........

mandag 23. februar 2009

Tag Galaxy og FLYP

Jeg var innom FLYP her om kvelden og må si at en del av det som blir lagt ut der er imponerende - her er det virkelig sammensatte tekster! Mye av stoffet de legger utgir kan brukes i skolehverdagen.

Sjekk f eks artikkelen (hvis en kan kalle det det) "And the winner is..... " om animasjonsfilm - her leser du ikke bare om animasjonsfilm, du hører og ser filmene også!

Via en annen artikkel i FLYP ("Best of the Web") blei jeg gjort oppmerksom på Tag Galaxy, en fin måte å leite fram bilder på. Filmen under viser hvordan dette nettstedet fungerer. Du styrer sjøl denne galaksen med datamusa di, zoomer inn/ut, snur, osv - fascinerende, og du finner gode bilder :-)

tirsdag 10. februar 2009

Rss-feed av bloggen min

Jeg har litt problemer med feeden til bloggen min. Jeg har sjøl en rss-feed til min blogg på min Netvibes-side - og den funker bra. Men har har skjønt at andre som vil abonnere på min feed har hatt noen problemer. Bl a har Kirsti Slettevoll lagt inn meg som en av de bloggene hun følger og i hennes side står min blogg oppført med siste innlegg for fire måneder siden - og vel skriver jeg ikke voldsomt mye i bloggen min, men jeg har jo en del innlegg av nyere dato, da.... Nils Hjelmervik har opplevd noe av det samme når han skulle abonnere på feeden min.

Er det noen som kjenner til problemet, og kanskje veit hvordan det kan løses?

Jeg veit i alle fall at denne feeden til bloggen min fungerer i Netvibes: http://www.blogger.com/feeds/448140736044484671/posts/default

søndag 8. februar 2009

Ikt og skoleledelse - innlegg på Kongsbergkonferansen

Jeg har blitt bedt om å holde et lite innlegg på skoleledersesjonenKongsberg-konferansen 10. februar.

Hva jeg skal si har jeg ikke helt klart for meg ennå - kommer litt an på hva innlederne vektlegger, så en må ta det litt på sparket. Men jeg tenkte det var greit å sette ned noen foreløpige notater om noe av det jeg synes er viktig med IKT og skoleledelse. På den måten husker jeg kanskje noe av det jeg kan tenke meg å si, og det jeg ikke får sagt står i alle fall i bloggen her - gjerne med en eller flere kommertarer fra DEG også! Jeg har lagt inn i alle fall noen utsagn under her som kanskje kan provosere noen, eller......?

- Skolens toppledelse (les rektor) er veldig viktig. Skoler jeg har besøkt bl a i Norge, Nederland (se video under) og England har hatt veldig tydelige rektorer med klare tanker om hva slags pedagogikk de ønsker å ha, og at ikt er et verktøy for å få til dette. Rektoren ved Unic i Utrecht snakka om at han i mange år var historielærer og underviste elevene fra tavla, han trudde elevene lærte noe, elevene trudde de lærte noe, skoleledelsen trudde det foregitt god læring og foreldrene det samme, karakterene blei gode - alle var fornøyd. Men hvis du virkelig tenker etter, sier denne rektoren, så er ikke det det utdanning egentlig handler om - det er ikke slik en lærer for å være rusta i den virkelige verden. Læring foregår på andre måter - og i dette er data et nyttig verktøy (se klipp fra første skole i videoen under).

- En av de største utfordringene er å finne tid til digital kompetanseheving. Skal en få til det må en prioritere beinhardt, og mange andre og viktige ting må prioriteres bort. En kan ikke satse på alt samtidig. Vår skole har de siste to år (og også neste år) valgt å satse på tre hovedområder: IKT, læreren som leder og vurdering. Det kan bli for mye innimellom det også!

- Like viktig er det å skape miljø for deling av kompetanse, være en lærende organisasjon. Digital kompetanseheving foregår sjelden ved at en kjører alle lærere gjennom samme eksterne / interne kurs. Mye av den beste kompetansehevinga foregår i møter mellom kollegaer, ofte motivert av at en eller flere av dem har et konkret behov

- Hvordan kompetansehevingen foregår er også veldig viktig. Vi er alle på forskjellig ståsted når det gjelder digital kompetanse, og en kan ikke kjøre alle gjennom den samme type kurs. Opplegg med fokus på individuell læring og work shops har vist seg å fungere ganske bra hos oss. Bruk av f eks skjermvideoer på ulike temaer skriver jeg mer om i flere innlegg ifm skolens deltakelse i Lærende nettverk. Uansett er det vanskelig å bedrive opplæring i digital kompetanse, en må prøve seg fram med ulike varianter; felles kursing i nye emner, frivillige kurs omkring elementære emner, emner for de digitalt kompetente -og de midt i mellom, sette at tid til deling mellom kollegaer, oppmuntre til individuell kompetanseheving mer eller uten støttende instruksjoner / skjermvideoer, osv, osv

- Skoleledelsen må være tydelig og konkret i forventningene til lærerne. En må også tørre å ta noen upopulære beslutninger innimellom dersom en mener det er til beste for skolen. Lærerne har mange gode ideer og veit ofte hvor skoen trykker - men en behøver ikke alltid lytte til den delen av kollegiet som er mest redd for endring. En går nødvendigvis ikke på tvers av hele kollegiet for det.

- Skolelederne må sjøl være digitalt kompetente. Ikke nødvendigvis slik at alle kan alt, men en må skaffe seg en viss oversikt. Jeg lærer sjøl mye av f eks skoleblogger som jeg abonnerer på i Netvibes. På 20 sekunder for jeg oversikt over nye innlegg som er lagt inn, og jeg kan se nærmere på de innleggene som passer for meg - mange fornuftige tanker blir faktisk tenkt av andre enn meg også!

- Rekruttering av ansatte (både skoleledere og lærere) med digital kompetanse er veldig viktig. Bortsett fra personlig egnethet mener jeg dette er en av de viktigste faktorene som bør spille inn når en tilsetter nye folk. En kan ikke overlever uten digital kompetanse i framtidas skole!

- IKT-avdelingene må i mye større grad styres av skolens pedagogiske ledelse. Det er skolens ledelse som må besvare bl a følgende spørsmål: Hva er viktig å prioritere? Hvilke løsninger er best for elever / lærere? Osv, osv..... Dette er spørsmål jeg mener i alt for stort grad har blitt overlatt til IKT-avdelingene å bestemme - både på fylkesnivå og på den enkelte skole. Ofte tør en ikke motsi IKT-ekspertene fordi en har for lite kompetanse sjøl. Men skoleledelsen må være de som går foran, som viser vei, som viser hvor de vil hen - og som får IKT-avdelingene til å komme opp med løsningene for at vi skal komme dit.

Er det viktige faktorer ved IKT og skoleledelse jeg har utelatt her? Er det noe du er helt uenig i? Er det noe du vil utdype? Skriv en kommentar i bloggen!

Rektor (Tore Midtbø) og jeg holdt et innlegg for lederne i BFK ang hvilke faktorer vi mente var viktige for at vi hadde lyktes (i alle fall til en viss grad....) i arbeidet med IKT på egen skole. Jeg har skrivi et lite innlegg tidligere om det i bloggen min. Slidsene kan du se rett under her.

tirsdag 3. februar 2009

Strategiplan for IKT

Våren 2008 utarbeida Hønefoss vgs Strategiplan for IKT 2008-11. (Du kan lese mer om arbeidet rundt denne i disse blogginnleggene.) Stategiplanen inneholder en rekke mål og tiltak med tidsfrister. Nå er tida inne for å revidere en del av målene og tiltakene basert på dette skoleårets erfaringer med bl a innføring av bærbar pc til alle Vg1- og Vg2-elever.

Måten vi reviderer dette på i vår er at jeg lager et forslag til ny plan, der endringer er markert i blått. Endringene er basert på egne erfaringer og innspill jeg har fått fram til nå både fra elever, lærere og lederteam. Så blir forslaget lagt fram i Lederteam, og kanskje justert litt.

Deretter er det tenkt av både elever og lærere som har innspill til hvilke mål og tiltak som er viktige å få med for neste skoleår, skriver inn sine kommentarer i bloggen her. Du kan også revidere planen i GoogleDokumenter her, send en melding til meg så skal jeg gi deg tilgang. Dersom en ønsker å komme med sine innspill mer privat, kan en sende meg en mail: geir.dahlberg@skole.bfk.no

Jeg håper mange av dere bidrar slik at dere kan være med og påvirke hvordan vi skal jobbe med IKT neste skoleår - og i årene framover!

Kort oppsummert erfaringer fra skoleåret 0809:

- mye godt arbeid hos den enkelte lærer og team for å få ordningen med bærbar pc opp og gå
- Murphy' law gjelder: det som kunne gå galt av IKT-tekniske ting, gikk galt - mye av dette utenfor hva vi rådde med
- mange lærere viste veldig pågangsmot til tross for dette, men det har tæra på kreftene
- litt lite deltakelse i IKT -kurs / work shops for lærere. Kan de temaene eller er det andre årsaker til liten deltakelse?
- mange gjør ting tungvint i it's learning (f eks mapper og tilganger), rasjonelle måter å bruke it's på bør være tema i mange lærergrupper
- IKT er tatt i bruk i stor grad i klassene, den pedagogiske bruken som endring praksis i klasserommet er kanskje noe lenger unna for en del? Vanskelig å måle, kanskje fylkets undersøkelse blant elever og lærere kan gi oss noen svar?
- mer systematikk rundt både utdeling av elev-pc'er og informasjon/opplæring av elever må til (Nord_Trønderlag har tatt utgangspunkt i læreplanmålene for ikt og laga en plan som kan være godt utgangspunkt for arbeid på egen skole)
- tid til digital kompetanseheving vanskelig å få til, mer systematikk i avsetting av tid?
- skriv gjerne inn flere erfaringer også som kommentar her!