onsdag 7. januar 2009

Lærende nettverk

Torsdag er det samling i Buskeruds Lærende nettverk (ITU), ansvarlig er Fylkesmannen i Buskerud og det er organisert av HiBu.

Ringerike og Hønefoss vgs deltar i dette nettverket sammen med en del grunnskoler fra forskjellige steder i Buskerud. Torsdag er tid for første deling av hva vi jobber med og litt tilbakemelding i plenum på hva vi har gjort og hva som kan gjøres videre.

Kort fortalt er vårt (Ringerike og Hønefoss vgs) samarbeidsprosjekt i dette nettverket Kompetanseheving av lærere i pedagogisk bruk av IKT. Dette er noe begge skolene har stort fokus på og et område vi ser stor nytteverdi av å samarbeide på for å få enda bedre kvalitet på kompetansehevinga.


Det er stort sett Erling Nereng som representerer Ringerike vgs og Geir Dahlberg som representerer Hønefoss vgs. Vi har begge ansvaret for pedagogisk bruk av IKT på vår skole, og har samarbeida om flere IKT-relaterte emner også før vi blei med i Lærende nettverk. Et av de emnene vi har jobba mest med er produksjon og bruk av skjermvideoer i kompetanseheving av lærerne. Det er i hovedsak det vi ønsker å dele med nettverket på torsdagens samling. Her er de slidsene vi skal snakke ut fra:Sjøl om vi begge har travle hverdager forsøker vi å utveksle og utvikle ideer omkring IKT generelt og pedagogisk bruk spesielt på ulike måter;
- gjennom samtaler og møter
- gjennom deltakelse i hverandres fag i læringsplattforma It's learning
- skriving og lesing av blogginnlegg om emnet
- felles deling av erfaringer til andre fora (foraet Erfaringsutveksling IKT i Buskerud, Kongsberg-konferansen)
- kompetanseheving sammen og gjerne sammen med flere (Lærende nettverk, It's learning-konferanse i Bergen, BETT i London, mm), der deling og bearbeiding av inntrykk har vært viktig.

Framover ser vi for oss fortsatt samarbeid omkring pedagogisk bruk av IKT. Nå begynner det tekniske og administrative å gå greit, den store utfordringa er å ta i bruk IKT i den pedagogiske hverdagen som er med på å skape endringer i hvordan undervisninga foregår. Vi ser for oss at vi f eks samarbeider om
- selvfølgelig forts produksjon av skjermvideoer, nå også produsert med tanke på deling i hele bfk (og tilgjengelig for alle andre også)
- skolenes strategiplaner for neste skoleår
- IKT-krav til lærerne for neste skoleår
- bruken av våre IKT-grupper på skolene i kompetansehevinga
- kursing av lærere på tvers av skolene
- kompetanseheving av ledergruppene?
- ?
- ?
- kom gjerne med flere innspill til hvordan vi kan videreutvikle samarbeidet som kommentarer til dette blogginnlegget!