tirsdag 13. september 2011

Dashbord, IKT-forventinger og Vurdering for læring

Lenge siden jeg har blogga nå. Og det blir kun et kort innlegg, mest med pekere til ting jeg har lagt ut før.

Jeg var så heldig å bli invitert av Hordaland fylkeskommune for å snakke om Dashbord i itslearning, IKT-forventinger til lærer og Vurdering for læring - alt med utgangspunkt i egen skole, Hønefoss vgs.

Dashbord i itslearning har vi kun brukt i det drøyt halvt år og har ikke altfor mye erfaring med ennå. Men uansett er Dashbord mer fleksibelt enn Hovedsida var før. I Buskerud fylke lander alle ansatte og elever på egen skoles Dashbord, noe vi setter pris på. I presentasjonen som jeg har bakt inn under ser dere skjermdumper av hvordan vår Dashbord ser ut nå. Vi kan helt sikkert forbedre denne. En av de tingene vi er mest fornøyd med er det vi kaller Ukeinfo. Det er et GoogleDokument med hva som skjer i den enkelte uke, der vi legger på pekere (både eksterne og interne i itslearning) slik at ansatte og elever lett kan finne det de har bruk for i den uka de er inne i eller i neste.

IKT-forventinger til lærer har jeg skrivi blogginnlegg om før og har egentlig ikke så mye å tilføye til dette blogginnlegget. Men vi øker forventingene noe hvert år og i årets utgave har vi fått inn forventinger om deling mellom lærere (takk til Ann Michaelsen, Sandvika vgs for gode innspill på FB og Twitter) og enda større fokus på Informasjonskompetanse (takk til Siv Marit Ersdal, Drammen vgs for gode lenker). I presentasjonen ligger det peker til årets utgave av IKT-forventinger til lærerne ved Hønefoss vgs. Et av poengene jeg trakk fram under foredraget er at det må være sammenheng mellom skolens Virksomhetsplan, eventuelle Strategiplaner, osv. Derfor viste jeg også raskt fra skolens IKT-tiltak i min presentasjon. IKT-forventingene bør derfor være en konkretisering av disse igjen. Og som jeg påpeker gang på gang er det viktig at lærerne blir fulgt opp med kurstilbud, tid, hjelp og støtte - men også at lederne er tydelig i forventingene og etterspør kompetansen f eks i medarbeidersamtaler.

Når det gjelder Vurdering for læring har jeg skrivi et utdypende blogginnlegg om før og trur ikke jeg behøver å utdype dette, mer enn å si at ansatte og elever hos oss er veldig fornøyde med den ordninga vi nå har kommet fram til.

Her er slidsene (må innrømme at noen av slidsene har jeg brukt i andre innlegg tidligere også ...)

Takker ePedagogene og eKoordinatorene i Hordaland for en interessant og trivelig dag!
Kom gjerne med kommentarer og innspill på disse emnene i kommentarfeltet under.

mandag 28. mars 2011

Vurdering for læring - Dei Gode Døma mars 2011

25. mars i år var jeg invitert til å snakke om Vurdering for læring fra skoleleders synsvinkel på Dei Gode Døma på Flesland. Jeg var satt opp sammen med Bjørn H Græsli (bjornhg på Twitter). Han snakka først om bruk av digitale verktøy i undervisninga og hvordan han jobber med vurdering for læring, meget interessant (her er hans slides).

Det jeg snakka om har jeg beskrivi mye av i et tidligere blogginnlegg. Jeg finner derfor liten vits i å gjenta dette, men siden slidsene mine stort sett er bilder tenkte jeg det var greit å komme med noen kommentarer til hver slide her. Det var også interessant i etterkant å se tankekartet som Rune Mathisen (bitjungle på Twitter) hadde laga etter å ha hørt på mitt innlegg.
1. Skolen vår har ca 700 elever og er hovedsaklig en yrkesfaglig skole, men har i tillegg Studiespes FO, noen studieforberedende klasser i tillegg til påbygging.
2. En oversikt over det jeg har tenkt å si noe om
3. Her snakka jeg litt om det å lede lærere og vise reklamefilmen under om det å gjete katter ...

4. Noe av det viktigste for å lykkes med vurdering for læring er at en har et klima på egen skole for utprøving og deling, kall det gjerne en lærende organisasjon. Det mener jeg vi på mange måter har fått til hos oss. Vi trur også at det å ha en rød tråd i jobbinga si er meget viktig; tilrettelegging, læreplananalyse og -konkretisering, fagsamtaler, osv henger nøye sammen. Så når Vurdering for læring kom var det en naturlig progresjon for oss. At vi har lykkes bra med de andre tingene viser bl a den meget lave andel klager på standpunktkarakterer, vi tolker at det er god kommunikasjon og forståelse for karaktersettingen mellom lærer og elev.
5. Det er også viktig med prioritering. De siste 5-6 årene har skolen hatt tre fokusområder (læreren som leder / ikt / vurdering - i ulike varianter vel og merke), og dermed også nedprioritert enkelte andre områder. Det er viktig for å lykkes.
6-9.Her snakka jeg en del om historikken så langt og hvordan vi bruker to dager rundt halvårsvurderinga til fagsamtaler (står utdypende om dette i det tidligere blogginlegget).
10-12. Her fletta jeg inn litt om de forventningene vi stiller til lærerne når det gjelder ikt - også når det gjelder dokumentasjon av underveisvurdering. Det jeg nok glømte å si noe om var at vi ser på dette som en hjelp for læreren, en tidsbesparelse. Vi krever ikke lange skriftlige underveisvurderinger fra lærerne til elevene, men at det skal være en systematikk i arbeidet. Vi håper også at vi har klima for å la lærerne som ligger i forkant få lov til å prøve ut nye metoder for å få til vurdering for læring enda bedre.
13. Systematikk og konkretisering håper vi bli bedre ved å bruke Vurderingsboka i itslearning og at lærerne skriver ned 1-3 mestringspunkter og 1-3 vurderingpunkter til alle (de fleste?) vurderingssituasjoner.
14. Her viste jeg hvordan en elevs Vurderingsbok i itslearning da kan se ut. På slidsen i Slideshare kommer ikke dette fram siden jeg urutinert nok la flere bilder oppå hverandre. Her er en lenke til bilde som viser noe av dette (merk at kommentarene er oppdikta og ikke veldig gode - det er systemet som skal vises her, ikke gode konkretiseringer).
15. Hva ønsker vi så å jobbe videre med på egen skole? Det å gi gode nok og konkrete nok tilbakemeldinger er vanskelig og krever øving. Vi mener at det viktigste stedet å arbeidet med dette der hvor vi står nå er i fagmiljøene. Så våre fagressurspersoner spiller en sentral rolle i dette, og er også våre ressurspersoner i fylkets satsing på Vurdering for læring.
16-17. Viste et par gode eksempler på hvordan lærerne våre jobber med å ha fokus på vekstpunkter og konkretisere overfor elevene (hhv Marit Sund nr 16 og Michelle Weme nr 17).
18. Nevnte så vidt noen digitale verktøy som kan være til hjelp i vurderingsarbeidet, jeg mener vi stadig må være på utkikk etter verktøy som kan hjelpe læreren i dette arbeidet. Derfor også viktig at lærere får lov til å prøve ut nye verktøy.
19-22. Jeg hang også på noen ressurser vi har på Hønefoss vgs om jeg veit lærere andre steder synes er ok, vår oversikt over tilgjengelig nettressurser pr fag (19) og våre to bokmerkesider på Delicious (skolebokmerker og skjermvideos) - på skolebokmerksida har faglærerne tagga de ressursene de synes er best med f eks HS1, Nor1, osv

Det Gode Døma var en interessant konferanse, mange gode praksisnære sesjoner. Jeg håper jeg får anledning til å delta også en annen gang :-)

mandag 7. februar 2011

IKT i læring

Jeg har blitt bedt av FAU på Veienmarka ungdomsskole om å holde et innlegg om IKT i læring i ettermiddag. Fokuset mitt vil være på de positive sidene ved å bruke IKT i skolen, vi får høre mer enn nok om negative effekter - reelle eller ikke ...

Jeg sier litt om programmet og nettsteder elevene kan ha nytte av uansett om skolen har tatt dem i bruk eller ikke, f eks synes jeg OneNote er et meget bra redskap for skoleelever til å gjøre notater og organisere sitt skolearbeid. Etherpad og andre samskrivingsverktøy,søkemotorer som WolframAlpha, Microsofts Mathmatics 4.0 m/grafisk kalkulator er eksempler på dette.

Jeg gir også noen eksempler på bruk av IKT som etter min mening gir læringsarbeidet en pedagogisk merverdi, som f eks simuleringer (lenken går til NDLA), digital tidslinje, GoAnimate, digitale postere, New Zealand og Canada (laga av Michelle Weme), teksting av videoer, GoogleMaps bruk i nåtidas konflikter, digital historiefortelling, Facebook i klassen (eksempel fra Liv Marie Schous 3. klasse på St Hallvard).

Jeg har også remixa Did You Know? og A Vision of Students Today ned til en kortere film, men i slidsene her ligger kun pekere til de to originale filmene.

Jeg kommer også inn på hvor viktig et PLN (personlig læringsnettverk) sannsynligvis kommer til å være i framtida, at undervisningssituasjoner og prøve-/eksamensssituasjoner bør bli likere og likere hverandre (det vises med sliden der bildet av eleven er det samme i undervisningssituasjon og prøvesituasjon, ser at det blei litt kluss når jeg lasta den opp til Slideshare - animasjonen blir jo da borte), at en selvfølgelig ikke skal bruke IKT til alt mulig i skolen (men bør brukes mye mer enn det gjør i dag), om hvor viktig det er å være bevisst på at alle har en digital identitet, utøver nettvett og har digital dannelse - her spiller foreldrene også en viktig rolle.

Jeg avslutter med å vise filmen "Den femte basisferdigheten" av Senter for IKT i opplæringen, som kommer inn på veldig mange viktige sider at dette emnet. Så får vi håpe at jeg har beregna tida slik at jeg får vist de fleste av de 7 minuttene filmen tar. Jeg har bakt inn filmen nederst i innlegget her også.

BettShow 2011

Jeg har laga en liten videosnutt med stillbilder fra besøket på BettShow i London i januar 2011. Takk for godt reisefølge og selskap til mine kollegaer i Buskerud og til alle hyggelige mennesker som var med i NPeDs reisefølge!

mandag 10. januar 2011

Tips om programmer og nettsider

Nå er det dessverre lenge siden det har skjedd noe på bloggen min. Hva skyldes det? Jeg veit ikke helt. En kan jo alltids skylde på dårlig tid, men det har jeg jo hatt før også. Det ser også ut som om jeg ikke er den eneste, mange skolebloggere har vært mye mindre aktive høsten 2010 enn tidligere. Skulle jeg hatt noe nyttårsforsett så ville det vært å blogge oftere igjen, vi får se!

Grunnen til at jeg skriver et lite innlegg nå er at jeg har meldt meg som frivillig til å holde et lite 10 minutters innlegg på Npeds ettermiddagssamling i London i forbindelse med BettShow. Tenkte det var greit å få ned tipsene/lenkene i et innlegg, så kan jeg bare vise til det i stedet for at folk må skrive ned adresser, osv.

Dette sto på Twitter for 40 minutter siden. Det ser jo mye mer proft, spennende og interessant ut enn det jeg tenker å si - og hvor mye får en sagt på 10 minutter? Og det meste av det som kommer har jeg jo snappa opp av bra skolefolk på Twitter, forelesninger, osv - så for mange vil vel en del av tipsene være kjent fra før også, spesielt i en slik forsamling med skolefolk som er over middels interessert i IKT fra før av. Uansett, her er lista over det jeg har tenkt å ramse opp i rimelig rask rekkefølge - men noen kommentarer:

TWITTER. Jeg så at Nped etterlyste noen som kunne snakke om hvorfor skolefolk bør bruke Twitter på 10 minutter under samlinga også. Twitter er helt klart den beste måten å få tips fra andre skolefolk på. Veldig nyttig. Finn deg flinke skolefolk å følge, så får du mye glede av Twitter!

JingProject. Det har etter hvert kommet mange småprogrammer som gjør at du lett kan ta skjermdump eller video av skjermen din. Min favoritt er fortsatt Jing, den vesle sola som gjør at du enkelt kan ta bilde av skjermen din, kopiere det, lagre det eller legge det ut på nett. Jeg som bruker it's learning gjør ofte det siste, da slipper jeg å laste opp skjermdump i it's - jeg limer bare inn bildeurl'en. Du kan gjøre det samme med video, bortsett fra at den du sender til nett sender du til YouTube (da må du ha pro-versjonen som koster $15 i året) i stedet.

ZoomIt. Nyttig lite program som gjør at du enkelt kan forstørre deler av skjermen, passer veldig bra når du skal presentere noe fra nettet for tilhørerne.

Tubify. Morsom musikktjeneste der du kan leite deg fram i bl a hitlister og få avspilt videoene fra låtene (de som ligger på YouTube). Funker inntil videre bare med Invite, men en kan rett og slett forsøke å logge seg på med sin Google-konto, så får du en Invite med den gang.

YouTubeDownloader. Enkelt og greit program dersom du ønsker å laste ned videoer fra YouTube (f eks hvis nettet der du skal spille av videoen er ustabilt eller du ikke har nett i det hele tatt. Den konverterer også videoen til f eks .avi eller .wma slik at en får spilt den direkte av i f eks PowerPoint 2010 (der en i tillegg kan bestemme start- og stopptidspunkt). Du kan også velge å laste ned kun lyd fra YouTube og konvertere til f eks Mp3.

CaptionTube. Her kan du legge på undertekst på dine egne videoer (det kan du også gjøre i YouTube), og du kan legge på undertekst på videoer du finner på YouTube. Utmerket å bruke i språkundervisninga, få elevene til å oversette enten en video de har laga sjøl eller noe de finner på YouTube (f eks kan det å oversette en instruksjonsvideo om hvordan de skifter dekk på bilen være en utmerket oppgave for elevene på Vg2 Kjøretøy). Du trenger en Google-konto for å nyttiggjøre deg ressursen. Merk at videoer fra YouTube som du oversetter får du selvfølgelig ikke lov til å publisere igjen (copyright, osv), men du får spilt det av når du er innlogga. Under ser du et lite forsøk på å ta opp med Jing noe som jeg spiller av fra Caption Tube. Lyden er ikke ok her siden jeg kun bruker mikrofon til å ta opp lyden. Bildet blir også mye bedre når du tar opp skjermen enn en slik streaming.

Unable to display content. Adobe Flash is required.

Audacity. Gratis lydredigeringsprogram som sikkert mange kjenner til, men som like fullt kan anbefales.

Jeg synes også vi har noen ok sider på nett på skolen vår som jeg trur flere kan ha nytte av:

Delicious/hovshovs. Dette er skolens bokmerkeside med lenker til over 1700 nettsteder som har med skole å gjøre på en eller annen måte. Disse er tagga opp slik at en lett kan finne fram.

Delicious/skjermvideo. Vi har også ei bokmerkeside med lenker til en rekke skjermvideos som vi og andre dyktige ikt/skolefolk rundt omkring har laga. Taggene gjør det enkelt å finne fram til det du er ute etter. Vi setter også stor pris på tips til flere gode skjermvideoer der ute som vi kan lenke opp til på denne sida. Send gjerne mail til geirdahlberg@gmail.com.

Oversikt over nettressurser pr fag. I arbeidet på skolen vår med å få flere og flere lærere til å ta i bruk gode nettressurser fant vi det nødvendig å lage en oversikt over hvilke ressurser som finnes pr fag. Spesielt i en del yrkesfag finnes det lite, og det kan i alle fall være ok ha ha en samla oversikt over det som er. Som dere vil se i oversikten er det også der lenka til spesielle tag'er på Delicious-sida vår. Våren 2010 fikk vi alle fagmiljøene på skolen til å gå igjennom lenkene vi veit om innafor hvert fag og plukke ut de beste av disse ressursene igjen som vi tagga med f eks Norsk1. Det er disse det er lenka til i oversikten over nettressurer pr fag. I tillegg har vi gått igjennom hva som finnes via NDLA, DigLib og Del&Bruk-grupper.