onsdag 27. mai 2009

eKommunekonferanse 27. mai 09

Ikke så mye å melde i dag....

Det norske IKT-samfunnet
– scenarier mot 2025 v/Inger Lise Skog Hansen, Forskningsleder & Jon Hippe, Daglig leder FAFODe kaster fram noen framtidsscenarier, men vanskelig å referere til alle disse, med alle stikkord her. Håper de har lagt ut sin presentasjon på nett.....

Resten av dagen gikk med til gruppearbeid ang IKT Strategi, hvordan få med toppledelsen og hva kan ks/staten bidra med i så måte. Gruppene sendte inn sine forslag til et ressurspanel som gjennomgikk inngikk innkomne innspill.

Årsaken til at vi har vært ni stykker fra Buskerud fylkeskommune på årets eKommunekonferanse er at vi danner gruppa som skal utarbeide ny strategi for IKT i vår fylkeskommune. Vi vil gjerne har innspill fra alle gode krefter i vårt arbeid. Henvend deg gjerne på mail til undertegnede, eller enda enklere: skriv en kommentar i bloggen her :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar