onsdag 20. mai 2009

Digital kompetanseheving av lærere

Buskerud fylke har gjennomført en pc-undersøkelse blant fylkets lærere og elever. Samtidig evaluerer vi nå vårt første skoleår med bærbare pc'er for de fleste av våre elever, og vi jobber med å bearbeide tiltakene i vår Strategiplan for IKT.

Undersøkelsen viser ulike resultater, på en del områder har vi kommet ganske langt, på andre områder bør vi bli mye bedre - både som fylke og som skole (sjøl om det ikke er like ille som det blir antyda i blogginnleggets bilde....). Uansett må vi ha i tankene at det som nevnt er første året med bærbare pc'er, og en del av lærerne trenger noe mer tid til å få alt det nye under huden - spesielt gjelder det hvordan ta i bruk IKT pedagogisk i det enkelte faget. Vår skoles score på bruk av It's learning var heller ikke spesielt høy - her bør vi være best i Buskerud!

Det er tre områder så langt som vi tenker å ha fokus på neste skoleår:
1. Tiltak for at fagmiljøene skal ta i bruk ikt mer pedagogisk, hjelpe dem til å finne nyttige måter å bruke ikt på i sitt fag. Her må vi nok differensiere en del mellom fagene også, noen fagmiljøer er kommet ganske langt, mens andre ikke har kommet så lang. For en del fag vil helt klart NDLAs digitale læringsressurser være til hjelp, men også andre nettsider og mange Web 2.0-tjenester. Vår bokmerkeside på Delicious bør også kunne utnyttes enda bedre, her er det merka mange gode nettsider og tagga til det enkelte programområdet.
2. Sette lærerne i bedre stand til sjøl å bruke og veilede elevene i bruk av presentasjonsverktøy (faktisk en del grunnleggende og ”mildt viderekommende” emner i PowerPoint, men også kursing i andre måter å presentere på – bl a gjennom sammensatte tekster, digitale fortellinger, osv. Dette kan passe veldig bra for de mindre skriveføre av våre elever når de skal rapportere fra utplasseringer, osv)
3. Øke bruken av It's learning i enda større grad. Karakterbok, Læreplanmål og Mappevurdering er blant de funksjonene enda flere lærere kan ta i bruk, og bruke enda hyppigere. Noe av dette bør vi få inn i våre forventninger til lærer for skoleåret 0910 (bruk av Karakterboka ligger der allerede).


De andre tiltakene som er foreslått kan du se i vårt utkast til Strategiplan, endringer fra i fjor er merka med blått. Dersom du har andre innspill til hva vi bør ha fokus på er jeg veldig takknemlig om du legger inn kommentarer i bloggen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar