mandag 25. mai 2009

eKommunekonferanse 25. mai 09

Noen stikkord fra eKommunekonferansen i Oslo 25.-27. mai 2009. Twitring fra konferansen kan du følge her.


Samhandling for å maksimere IKT-potensialet – nødvendige organisasjons- og prosessendringer v/Olaf H. Thommessen, konsulent

- Forventninger fra brukerne og arbeidstakerne at alt skal gå raskt og være online hele tida.
- Noen blir stående "utenfor", spesielt de med lave inntekter er ikke "online"
- Litt forenkla om Web 2.0 (eller Web 2.5 som han sa det het nå - HVA ER DET, JEG TRUDDE DET NESTE VAR WEB 3.0?? Web 2.5 er uttrykk jeg ikke har hørt før...). Jeg måtte sjekke litt på nett og henta en slags definisjon fra Dan Farbers Outside The Lines:
"On the road to the elusive Web 3.0 (something to do with semantics, meaning, and context rather than just data, links, and AJAX), core infrastructure is beginning to move from the edge to a center inhabited by companies such as Amazon, Salesforce.com, Joyent, and now Google with its new App Engine. Call it Web 2.5, where the platform-as-a-service providers allow developers to create Web applications via the cloud and for users to consume them on any Web-connected device, anytime and anywhere. It eliminates what Amazon's Jeff Bezos describes as the "muck," the undifferentiated heavy lifting, such as setting up and maintaining servers, databases, storage, and networks."
, og han spør hva kommer til å bli motreaksjonen til dette.

Alle har tilgang til nettet og til å produsere ting på nettet, og pressens vanlige regler gjelder ikke for disse. Han viser følgende video om Kryptonite sykkellås

for å illustrere hvor stor makt slike ytringer på nettet kan ha, dette type lås solgte ikke særlig godt etter at videoen fikk utrolig mange treff på YouTube. Og det er ikke bare private bedrifter som kan oppleve slikt, det er mange som kan føle seg urettferdig behandla av det offentlige og som ønsker å hevne seg på nettet.

Brukerne kommer til å forvente og kreve en helt annen grad av samhandling i offentlig sektor - dette er noe av det aller viktigste i følge Thommessen for kommuner, fylkeskommuner og staten i tida framover.

Alt i alt noen greie tanker fra Thommesen, men ganske på overflata og ikke så mye nytt. Regner med at Krokan trekker litt større linjer og har litt mer framtidsvisjoner seinere i dag...

Utvikling gjennom samarbeid - en handlingsorientert strategi v/Hans Christian Holte, Direktør DIFI


Han viser til Forvaltningsmeldinga som kom før påske (St. meld 19), og en annen St. meld 36 om innkjøp - Det gode innkjøp, samt St. meld 17, Et informasjonsamfunn for alle.

Han snakker stort sett om fire punkter for realisering av eKommunen:
Arkitekturprinsipper
Prosjektveiviser
LOS
Tilskudd til digital fornying i kommunene

Her er forøvring hans slides fra innlegg han hadde på GoOpen, med noen av de samme punkter som han går igjennom i dag.Hans Christian Holte: Nasjonale føringer - Lokal praksis
Status eKommune 2012 - resultat av nasjonal kartlegging v/Trude Andresen, Utviklingsdirektør KS

Undersøkelse offentliggjort i dag.

Hovedtrekk i undersøkelsen:
- store forskjeller
- mange har kommet langt med å tilby elektroniske tjenester overfor innbyggerne på egne nettsider, pedagogisk bruk har økt (blitt satt igang mye komp hev for lærere - men ikke så mye for skolelederne) og bredbånd i kommunale virksomheter er godt utbygd (skole ligger dårligst an.....)
- de største kommunene har kommet lengre enn de små
- det er de gamle kontaktkanalene (henvendelse og e-post) er forts meget store, mens nyere (f eks web 2.0-tjenester) er lite tilbudt
- elektroniske sjølbetjeningsløsninger er forts lite utbredt
- geodata er lagt godt til rette for innbyggerne og næringsliv
- verken toppledelsen (f eks rådmenn) i kommunene eller politikerne har tilstrekkelig kompetanse til å lede an i arbeidet. Disse tallene er alvorlige! Hvem skal da lede hvis ikke rådmenn eller politikerne er kompetente?

Fylkeskommunene:
- også her veldig varierende resultater

Konklusjoner på undersøkelsen:
- kommunene kan frigjøre store ressurser hvis tjenster i større grad digitaliseres
- innbyggernes og næringlsivet behov må stå i sentrum
- få kommuner bruker de nye kommunikasjonskanaler
- lite fokus på ikt strategi

Digitale skillelinjer – kritisk blikk på IKT-utviklingen i kommunesektoren v/Arne Krokan, Professor NTNU

Krokan begynte med å henvise til min blogging :-) fra tidligere i dag (se over) der jeg hadde forventninger til hans innlegg. Han kommer heller til å kaste et kritisk blikk på kommunesektoren, enn å trekke linjer framover - vel, vi får se/høre...

- organisatoriske forutsetninger (endringsledelse)
- ledelsesmessige forutsetninger
- politiske forutsetninger

Tre typer innbyggere:
- digitalt innfødte (under 25)
- digitale immigranter (i alle aldre)
- digitale flyktninger (wannabe og hangaround)

De unge kommer til å sitte med den viktige kunnskapen.

"Det er ikke for lite digital kompetanse i skolen, men den sitter på feil side av katateret - det er derfor et organisatorisk problem..."

Krokan peker på en del forskjellige svakheter i kommunens tilbud. Blir for mye å referere her. Men kan sammenfatte litt av hva han sier: han trekker bl a fram en del lover og regler som er for vanskelige og som det ikke vil hjelpe noe å sette strøm på - det er mer grunnleggende forenklinger og samkjøring som må til.

Det nye digitale nettsamfunnet: mesteparten av verdiskapningen skjer i hodene våre og ikke med hendene, tradisjonelle varer blir til bits, konstnadene ved å kommunisere blir små, de gamle bransjene forvitrer

Datamaskinen er noe helt annet for elevene enn for lærerne, og dette skaper problemer.

Viktig å skape organisatoriske endringer i kommunene for å bli mer effektive. Har fått det til på noen av de store (f eks selvangivelse), mens på mange små er det ikke blitt gjort noe ennå.

Mange kommuner utfører ikke kostnytteanalyser, og de trenger også hjelp til å gjennomføre det.

"The revolution doesn't happen when society adopts new tools, it happens when society adopts nev behaviioer" clay Shirley

Lederne er kjempeviktig, han viste bildet for å illustrere dette.


Ildsjelene ("de digitale bygdetullingene)" er også veldig viktig - ta godt vare på dem! Jobb enda mer med systematisk kompetanseheving! Litt over halvparten av kommunene har IKT-plan - gjør noe med det!

1 kommentar:

  1. Hei
    Så fint at bloggen din blir godt besøkt. Greit med ferske referat
    Kari

    SvarSlett