tirsdag 26. mai 2009

eKommunekonferanse 26. mai 09

IKT som strategisk virkemiddel - Konkretisering, forankring og metodikk v/Siri Opheim, IT-sjef Bærum kommune

Stikkord for hvordan de har jobba fram ny IKT Strategi i Bærum kommune:
- gjennomgang av styringsdokumenter på flere nivåer
- offentlig IKT-politikk
-andre sendtrale dokumenter
-offentlig IKT-politikk, (eNorge 2009, Nasj retninglinger, standarder, osv)
- Bærum kommunes målsettinger
- rådmannens plattform
- eBærum 2012

- kartlegging av systemporteføljen
- melding av alle systemer som inneholder personopplysninger til Datatilsynet (de blir sletta automatisk etter tre år)
- applikasjonslandskap (ca 70 av 180 viktig for IKT)
- samtaler med Kommunalsjefene (systemportefølje, satsingsområder/utfordring, pågående eller planlagte prosjekter)
- så på andre kommuners planer
- brukte eKom 2012 som mal
- har vært en styrt prosess fra IKT-avd, med rådmann som viktig støttespiller
- gikk så til lederforum og andre sentral aktører
- fikk en del innspill som bleir innarbeida
- politisk behandling

Strategien beskriver hvordan kommunen skal møte de utfordingene de står overfor.

- har satt opp fokusområder i den nye strategien
- de som skal leve opp til planen må ha et eieforhold til den

Planen blir politisk behandla i kveld.

Strategiplanen kan du lese her. (Har ikke fått lenken til å funke ennå, men dette rettes opp seinere)


Hvordan lage IKT Strategi? Line Richardsen, Rådgiver KS, Ellen Karin Larsen, Rådgiver KS

Det ligger en mal for IKT strategiksikt-forum.no som blei kjapt gjennomgått.


Din digitale skolehverdag starter i undervisningsportalen v/Anders Langfeldt, IT-rådgiver, Østfold fylkeskommune

It-avd kjører info ut til alle over 4000 nye elever;
- elevkort som dekker alt (utskrift, busskort, rett til skyss, kulturkort, osv)
- får e-post-konto og kalender, også på mobilen (outlook) i samme system som lærerne
- eget lagringsområde (hjemmekatalog som er tilgjengelig både på skolen og hjemme) (lagrer ikke i Fronter)
- alle type pålogging i en innlogging i portalen (som også har Fronter), f eks a-tekst og alt annet)
- Skole-pc, skolene forvalter ikke dette - det gjør fylkets it-seksjon og kommer rundt med disse i uke 36, pc er i forkant knytta til elev og basisgruppe (it-avd bruker en leverandør til å klargjøre pcen). Kontrakt må være underskrivi av elever/foresatte i forkant, ellers blir ikke pc utlevert
- Feide brukernavn og pc som elevene får tilsendt hjem
- alle pc'ene blir samla inn i uke 25 for reparasjon, nytt image, vasking, osv og blir levert ut igjen til elevene i uke 36, men de elevene som ønsker kan skrive under på en skoleavtale og får utlevert pc igjen før sommerferien
- de har en forsikring på pc'en ifht uhell og skader
- pc'ene eies av fylket og brukes i ca fire år, lærerne er i samme ordningen
- elevene er administratorer på pc'ene, en del avinstallerer antivirus - dette er et problem
- tar med elevene på et lite show der de blir vist hvordan de kan "gjøre lekser" og elevene gjør det også, norskoppgave om litteratur, bruker wikipedia, klipper og limer, osv. Så læreren retter: plagiatkontrollen vises, osv
- fast bakgrunn på pc'en, ikke mulighet til personfisering, spill sperra på skolen - men ikke hjemme
- portalen kan integrerest i den enkelte skoles hjemmeside
- utdanningsportalen slippes for lærerne 1. juni 2009
- onlinekurs og kommandoreferanse i Office 2007 (f eks i menyen i Word 07)
- it-avd drar ut og kurser lærere når lærerne har behov for det
- evt spesifikk programvare legges til via usb-disk på den enkelte skole
- enkel mulighet for at lærerne kan stenge eller begrense internettilgangen til elevene kommer i disse dager (løsning utvikla sjø: proxyen kobla til ad)
- system for oversikt over elev-pc'ene, historikken til pc'en, eleven, bilde av eleven, enkel utskrift av pc-avtalen, hvor mange pc'er som er klare, som må klargjøres, osv (Oracle-basert)

Nettvett.no – sikker bruk av Internett v/Terje Pedersen, Rådgiver Post- og teletilsynet

Snakker om trusler og farer på nettet, virus, ormer, osv. Blir mer og mer utbredt i såkalte web 2.0 applikasjoner som f eks Facebook.

Løsningen er oppdatering! Ha rutiner på å oppdatere, også rundt om på skolene.

Hvor finner du info?
Sikker bruk:
www.nettvett.no
www.datatilsynet.no
Trygg bruk:
www.norsis.no
www.tryggbruk.no
www.barnevakten.no
www.reddbarna.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar