fredag 23. mai 2008

Forslag til pc-regler for teamene og opplæring

Som nevnt i tidligere innlegg har noen lærere (bl a Marilena A, Mette N og Elin R - har jeg glemt noen??) satt opp utkast til pc-regler. Dette er regler som er tenkt kan være til hjelp for det enkelte team når de skal sette opp sine regler. Noen fellesregler for hele skolen vil også komme (sannsynligvis vil disse også stå i elevens pc-kontrakt). Lærerne utarbeida også forslag til opplæring for elevene. Begge disse dokumentene har du tilgang til herfra. Vi er alle takknemlig for flere innspill på disse utkastene. Legg inn dine kommentarer i bloggen her, eller send dem til meg på e-post (geir.dahlberg@skole.bfk.no) eller it's learning.

Utkast til pc-regler (her er Bfks IKT-reglement for høsten 2008, mens du kan se pc-avtalen her)
Forslag til opplæring

Her er Geirs bearbeiding av de forslag og innspill som er kommet inn. Vi skal jobbe videre med disse utkastene i Lederteamet i uke 26. Kom gjerne med flere innspill!!!!

Forslag fra 1foa med Geir kommentarer
Forslag til pc-regler (inkl relevante utdrag fra Bfks regler og skolebrosjyra)
Andre punkter ang innføring av pc en bør drøfte i teamene

Gi dine forlag og kommentarer slik at dokumentene blir så bra som mulig før skolestart!

Her kommer tips om en del verktøy og sider du kan bruke i undervisninga:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar