onsdag 7. mai 2008

Bærbare pc'er til alle elever på DH, FO og RM 0708

Onsdag 14. mai skal skolen evaluere forsøket som vg1 DH, FO og RM har gjort med sine elever. Alle elevene på disse programområdene har hatt bærbare pc'er gjennom hele skoleåret, og både elever og lærere har høsta mange erfaringer med dette som kan være gode å ta med seg når alle vg1- og vg2-elever ved skolen skal ha bærbare pc'er fra høsten 2008.

Jeg håper at både elever og lærere som har deltatt i prosjektet i år skriver inn sine erfaringer og tips for neste år som kommentarer i dette blogginnlegget. I tillegg til evalueringsmøtet 14. mai og spørreundersøkelsen som fylkeskommunen gjennomførte etter nyttår vil dette være nyttige å ta med seg slik at vi er godt rusta til å møte neste skoleårs bærbar-pc-elever.

Skriv inn dine kommentarer her! Andre som har sterke meninger om hvordan få til en god skole der alle elever har bærbar pc må gjerne også bidra!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar