tirsdag 20. mai 2008

Lærernes erfaringer med elev-pc'er


Vi hadde 14. mai et evalueringsmøte med alle lærerne som har undervist elevene på vg1 DH, FO og RM dette skoleåret. Alle elevene har hatt bærbare pc'er. Det er nyttig for alle som skal ta i mot elever med bærbare pc'er til høsten å høre disse lærernes erfaringer. Her er kort noen av de viktigste punktene som kom fram:
Noen hovedpunkter:
1. Viktig å drøfte alt omkring bærbar pc i klassen på teamene før elevene får utdelt pc’er (ansvar: teamleder)
a. Utarbeide forslag til regler teamene kan drøfte før de tar med seg til klassen (ansvar: lærere fra pc-prosjektet)
b. Utarbeide forslag til emner temaene bør drøfte (f eks plassering i klasserom) (ansvar: lærere fra pc-prosjektet)
c. Høres ok ut med en hel dag (evt to halve) plandager via innføring av bærbar pc med en fordeling mellom felles for alle lærere, områdevis og i team (ansvar:utviklingsleder)
2. Viktig å bruke tid sammen med elevene på hvordan bruken av pc skal være (ansvar: kontaktlærere)
3. Utarbeide noen regler som skal gjelde hele Hønefoss vgs og pc-bruk – men hva kan vi ha i et slikt felles reglement for at vi ikke skal legge hindringer i veien for klasser? Kan/bør vi få dette inn i de reglene som elevene skriver under på når de mottar pc? (ansvar: utviklingsleder)
4. Opplæring av elever (overordna ansvar: utviklingsleder)
5. Områdevis igangsetting av dette arbeidet + strategiplan onsdager ut året (ansvar: utviklingsleder og lærere fra pc-prosjektet)

Noen lærere tok altså på seg å lage forslag til pc-regler som teamene kan jobbe videre med. Dette dokumentet er ikke ferdig ennå, men her kan du se utkastet. Det blei også utarbeida ei punktliste ifht opplæring av elevene. Denne er også nyttig å se på når vi skal sette elevene i stand til å ta i bruk pc'ene på en god måte i læringsarbeidet. Gi gjerne innspill til begge skrivene i bloggen her.

I en undersøkelse gjennomført blant prosjektets elever og lærere i januar dette skoleåret kom det også fram noen interessante punkter. Bl a sa over 40% av elevene at de brukte MSN til læringsarbeid, men under 10% av lærerne trudde at elevene gjorde det. Ca 75% av lærerne svarte at de ikke visste om elevene brukte nettsamfunn til skolearbeid Her har vi en jobb å gjøre med å sette oss bedre inn i hva elevene bruker pc til, og kanskje hjelpe elevene til å bruke pc'en enda mer fornuftig i læringsarbeidet!

Arbeidet videre på egen skole nå blir runder på alle områdene der ivrige lærere fra prosjektet velvillig stiller opp og deler sine erfaringer med de andre lærerne samtidig som jeg presenterer utkastet til Strategiplan for ikt. Denne planen håper vi også skal være med på å gjøre oss godt rusta til å ta i mot elevene til høsten. Jeg har også omtalt denne planen i en tidligere blogg.

Deretter skal avdelingene jobbe videre både med innspillene fra prosjektlærerne og utkastet til Strategiplan for ikt nå i vår. De teamene som ønsker å ta opp tråden i vår må gjerne gjøre det også.

Dette arbeidet håper vi fortsetter til høsten, og da skal også alle teamene få tid til å drøfte dette før elevene kommer. Vi håper også at teamene tar med elevene på råd for å utarbeide gode retningslinjer i de enkelte klassene.

Etter å ha fått innspill nå i vår og tidlig høst fra alle ulike avdelinger på utkastet til Strategiplan for ikt, vil denne planen bli bearbeida og tatt opp i formelle organer som Medbestemmelsesmøte og Skolemiljøutvalg før endelig plan vil foreligge i slutten av september. Denne planen vil da gjelde for fire år framover, men må justeres en gang pr år (hver vår).

1 kommentar:

 1. Punkter til evalueringmøte av pc-undervisning
  Ønsker for neste år er: minnebrikke og headset til elevene + clue og mus,
  kalkulator må holdes utenfor, fargeskriver i paviljongen, mulighet for lett å
  stenge internett i hvert klasserom, projektor og dockingstasjoner i hvert klasse-
  rom, begrense elevenes ”privatisering” av pcen, alle praktiske papairer må
  ordnes av kontoret (reglement, kontrakter, og lignende), og en felles
  opplæring av elevene i hver klasse, dvs 2-3 dagers grunnopplæring i It’s Learning, Skolearena, Word, nettvett og kildebruk.I tillegg må det ses på organisering av rommet, spesielt hvordan alle ledningene organiseres slik at de ikke visuelt blir forstyrrende.
  På veiene av 1foa -Oddvar, Ellen og Gunhild

  SvarSlett