torsdag 24. september 2009

Sandvika vgs - ekskursjon 24.09.09Rektorene i Buskerud fylkeskommune er på ekskursjon til Sandvika vgs og får orientering om skolen. Som utviklingsleder var jeg så heldig at jeg fikk være med. Her følger stikkord fra presentasjonene vi fikk:

Skolens profil

- En elevaktiv skole (f eks vurdering, planlegging, gjennomføring, elevdemokrati)
- Sosiale og faglige krav
- God organisering av undervisning og et bredt tilbud
- Gjennomført lærersamarbeid
- Utadvendt virksomhet (innebær f eks bruk av sosiale medier)
- Ikt-satsning
- Fleksibilitet

Treningsleir for alle nye elever på Sandvika
- Skolens org og profil
- Skolen i samf
- Medbest
- Elevrådsarbid
- Vurdering
- Læringsarbeidet
- Deltakelse i aktiviteter
- Sosialt liv
Setter av de to første dagene til elevsamtale med hver enkelt elev – 20 min, alle trinn

Organisering av it
Effektiv bruk:
- Standardmodeller
- En-teknologi
- Selvtanking
- Gode serviceavtaler, pakking, merking, asset management
- ”Alltid pc”; låne-pc’er
Samordne av/mk/it på en avdeling

Gevinster ved bruk av egne maskiner
Ta ut gevinst på infrastruktur
- Datarom
- Kart
- Overhead
- Printere
Elevene er godt forberedt til digital eksamen
- Elevene kan samle mapper i alle fag o g bruke dette på eksamen
- Bruk av programmet Scrapbook til å samle internettsider

Fagdager
Alle fag ligger som fagdager
- Ro i skolehverdagen
- Utfordring for lærere – planlegging/variasjon
- Samarbeid
- Tidsbesparende
- Enklere organisering av prøver og ekskursjoner
- Positive elever og lærere
- Timeplaner

Hva kjennetegner den ikt-modne skolen Sandvika, og hvordan har vi kommet dit fra den tekniske siden?
- Ledelsens ikt-strategi er klar, ikt-entusiastiske
- Bevisst rekruttering av nytilsatte med interesse for ikt. Har ikke vært spes formelle, men opptatt av å fortelle hvordan ledelsen ønsker at det skal være. Har blitt en del unge lærere som er yngre og oppegående på data, men har også forsøk å ha en viss balanse i dette. Må også se på fagkombinasjonen (jfr fagdager). Kompetanseheving etter prinsippet del & bruk (få med bfk og jao). ”Vis hvordan du bruker de mulighetene vi har på skolen”
- Ansatte har lyst til å ta i bruk nye løsninger, it-avd skal prøve å hjelpe disse
- Ikt-frihet, det settes ikke begrensninger på pc’en. Utfordringene er: blir brukt feil i undervisningssammenheng, ustabil pc. Må gjøre noe med våre systemer for å gjøre noe med dette
- Å opparbeide digital komp – en lærer best ved å gjøre feil, det er ikke bare negativt at pc’en krasjer – en har lært til neste gang (f eks å ta backup, holde seg unna underholdningsaspektet i timene)
- Omtanking, 15 min, arbeidsfilene er bevart, pc’en er delt opp i to partisjoner – tankebenk på it-avdelingen med seks omtankingsplasser

Egen handlingsplan ikt

Kompetanseutvikling
- pedagogisk bruk av ikt har vært prioritert de siste årene
- ærerne holder egne kurs for lærere her
- Lærere som deltar på kurs deler med andre
- Forutsetninger for å dra på kurs; skaffer vikar, bringer innhold videre, skriver på bloggen om det
- Det blir feil å ha et strengt regime, sosiale medier er viktig, elevene må få utforske
Støttetiltak ved pedagogisk bruk av ikt
- 20 % stilling som web 2.0 innovatør
- Mange av våre lærere reiser rundt på konferanser og seminarer
- Deler ideer og nettsteder på fellesmøtet torsdager
- Deler ideer og nettsteder på ”Blogger på Sandvika”
- mange lærere bruker sosiale nettjenester

Ingunn Kjøl Wiig
Hvordan er det å jobbe på Sandvika vgs? Miljø for utprøving av diverse ting, bl a blogg (Tanker fra en lektors hverdag), bloggeprosjekt, Del&Bruk (opprinnelse hos Jan-Arve Overland). 20 % stilling på å forske på å finne ut av hvordan en kan bruke pc pedagogisk i undervisninga, i tillegg til kursing av kollegaer, osv. Har fått et stort nettverk som er veldig flott å bruke, nettverket blir via sosiale medier utvida betraktelig - møte mange nye grupper mennesker. Må ha et bevisst forhold til dette, kan bli mye. Spørsmål fra salen: hva bruker lærerne deg til? Svar: bloggskriving (også betenkeligheter ved f eks åpen blogging), wikiskriving, hvordan kan sosiale medier brukes? Spørsmål fra salen: opplæring i Nettetikk? Svar: er nok en god ide med oppstartskurs, det har ikke Sandvika ennå, blir mer inne i de enkelte fag.

God undervisningspraksis
v/Anne Cathrine Gotaas (matematikk), Ingunn Kjøl Wiig (norsk) og Liv Kristin Høgvold(engelsk)

Engelsk:
- viser bl a hvordan de bruker it's, f eks ved bruk av Oppslag og Planlegger.
- Fagdag om am. presidentvalg; finner fiks ferdig ressurs på nettet. Ser/hører tale, film og manuskript, oppsummerende tekst fra NYT, lagde samledokument i GoogleDocs, gruppediskusjoner.
annen fagdag: gun control in the USA; apetittvekker, am hist på 3 min (fra Bowling for Columbine - a brief history of the USA)

Finner mye oppdatert stoff på nett, bl a BBC News - bakgrunnsstoff, gruppediskusjoner

Bruker blogger, et sted å samle undervisningsopplegg, ressurser og tips, et sted å reflektrere over undervisningen, hennes blogg: The road not taken

Matematikk
1. produksjon av videoforklaringer; fungerer som leksehjelp, øve til prøve, repetisjon, ved fravær. Veldig fordel med tablet-pc der lærer kan skrive inn i for hånd
2. hva har du lært i timen i dag? ukas test, med fagdag er det behov for respetisjon; elevnee laer sjøl, slutten av fagdagen, begynnelsen av neste fagdag, uttrekk, itsl eller ark
3. ndla (her matematikk 1p), komplett læreverk på nett, alt kan lastes ned for å ha på egen pc. Bruker ikke ndla mye, men som supplement til bok.
Veldig viktig at hele skolen er innstilt på å være "moderne og framtidsretta", fra ledelse, via drift og it-avd, til lærerkollegaer.

Norsk
- sosiale medier, Ning (type Facebook i klassen, der ligge itsl, blogg og wiki). Målet er at elevene skal finne alt via en startside.
- presentasjoner; blogg + slideshar
- Wiki for oversikt
Det er en tidkrevende jobbe å omstille seg (til å jobbe digitalt), men mye jobb i begynnelsen, blir mindre etter hvert. Kan sammenliknes litt med praksissjokket for nye lærere.
- Ord for dagen - skjema: elevene fikk lov å velge når de vil framføre sin utvalgte tekst i Ord for dagen (og eleven legger ut sin presentasjon på Slideshare - som bakes inn i elevens blogg, slik at de andre elevene lett kan finne igjen dette til f eks repetisjon

Det var et inspirerende møte med Sandvika vgs, mye interessant, bl a spennende med Fagdag - da blir fokus mye på samarbeid innafor fag, lett for faglærerne å samarbeide siden de underviser samtidig og har undervisningsfri samtidig. Det tverrfaglige og fokus rundt helhetlig tilrettelegging for den enkelte elev kan kanskje lide litt under dette?

4 kommentarer:

 1. Morsomt å se oppsummeringen din. Det ble litt lite tid - det var mye vi kunne ha vist frem. Likevel ble det forhåpentligvis et nokså riktig bilde av skolen dere fikk, håper jeg. Fagdagene opplever jeg først og fremst som et pluss, og det gjør elevene også. Tverfaglighet er likevel fullt mulig. Vi kan bytte på dager og timer, og vi kan slå sammen grupper etc. Som kontaktlærerer er det nokk litt vanskeligere å følge godt nok med på elevene "sine" i andre fag når vi ser dem så lite.

  SvarSlett
 2. Hei, det var fint å få utdypet dette litt, og det var ikke ment som kritikk fra meg - mer et forsøk på å vise at en hele tida må foreta prioriteringer. På meg virker det som om mange av prioriteringene dere gjør på Sandvika vgs er riktige :-) Takk for en utbytterik dag!

  SvarSlett
 3. Hei Geir

  Du verden for en oppsummering. Du har virkelig fått mye med deg. Skal jeg korrigere litt så bruker vi ikke Scrapbook. Der har vi OneNote nå. Ellers legger jeg lenke til siden din på "hva skjer på Sandvika". Håper det er greit?

  SvarSlett
 4. Hei, det er greit, regner med at det holder at du har korrigert scrapbook/OneNote. Ellers merker jeg meg at Krokan var tidlig ute med gode nyheter ang dette på Twitter, kanskje litt for tidlig :-)

  SvarSlett