torsdag 10. september 2009

Nytt i ITSL høst 2009

Adm/superbruker-samlinga i Buskerud fylke på Hønefoss 10. september har besøk av Nils Hjelmervik som forteller litt om hva vi kan forvente av nyheter i ITSL i høst.

Her kommer det litt i stikkordsform, noe av dette skjer snart (før jul), noe er mer på tanke- og planleggingsstadiet. Forvent derfor ikke at alt som blir nevnt her skjer over natta!

Først litt om det som skjedde i vår:
- Hedmark fylkeskommune byttta fra Fronter til ITSL
- Kjøpte NetMedia Education (blei med ett størst på lms i UK)
- ny mentorrolle
- individuelle læreplaner

Ny plattform i bruk i dag, oppe og går i beta for noen utvalgte kunder.

Hovedendringer er på det teknologiske fundamentet. ITSL kan ikke bli best på alt (f eks som Google, Flickr, BBC osv), ITSL skal bedrive noen kjernevirksomheter og være gode på disse. Verktøy blir derfor liggende utenfor ITSL, og de som ønsker kan lage verktøy sjøl. Det blir altså mye mer åpenhet ifølge Nils H.

- har lagt inn GoogleMail i ITSL, sømløs integret e-post (kunden må be om dette)
- 7 gB lagring av mail for alle brukere
- ingen reklame
- bruke eget domene (john.stevens@bfk.no)
- E-safety, bl a filtrering av stygge ord

Software development kit, fylker/skoler, osv får mulighet til å legge inn egne verktøy (http://developer.itslearning.com)

Ønsker å ha:
- enkel og brukervennlig løsning for å dele innhold
- privat bibliotek for organisering av eget innhold
- dele med enkeltpersoner, egen institusjon, alle ITSL-brukere
Det jobbes med dette, men vil ta noe tid. Den nye grunnmuren gir muligheter for dette.

Annet
Mer kommer til å skje med Mentor

- import av timeplaner fra GP-Untis og andre
- oppgradering fravær, timetall, orden og adferd
- overføring direkte til SATS / Extens

- muligheter for Administrator til å endre oppsett for hierarkier på egen skole, foreløpig ikke mulig å kunne fjerne blokker, men kunne legge til blokker; f eks filer, bilder, pekere, rikt innhold (dvs noe fra RichText), rss, avstemning

- Mitt panel/dashbord (navn ikke bestemt), der hver enkelt bruker kan legge opp sine blokker, igjen f eks filer, rss, osv - dvs to typer hovedside, èn skolen bestemmer, èn som er individuell. De samme mulighetene vil lærer få i det enkelte faget, designe "klasserommet sitt".

Det vil bli en klipp og lim - funksjon, der du kan klippe ut (kopiere) fra ett fag til et annet. F eks fra et Malfag og ut i dine ulike fag.

Verktøyet Leksjon 2.0 kommer, vil ha mange flere muligheter enn det Leksjonsverktøyet vi kjenner i dag. Det nye leksjonsverktøyet er det første produktet som blir laga utafor ITSL, med åpne datastrømmer (ikke åpen kildekode).

Det blir etter hvert tilbudt bedre funksjonalitet ang karakterer, fravær, osv slik at en kan overføre data direkte mellom ITSL og IST.

Nyheter 10. september, ITSLs blogg


ITSLs hjemmeside, norsk beskrivelse av oppdateringer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar