mandag 23. mars 2009

Pedagogisk bruk av IKT og Lærende nettverk Buskerud

Det nærmer seg siste samling i Lærende nettverk Buskerud der vi skal presentere hva vi har jobba med og kommet fram til. Vårt tema har vært pedagogisk bruk av IKT - hvordan øke lærernes digitale kompetanse? Min kollega Erling Nereng har oppsummert arbeidet i sin blogg, med bl a denne filmen.

De andre blogginnleggene i hans blogg omhandler også noe av det vi har jobba med - det samme gjør mine blogginnlegg her som er tagga med Lærende nettverk.

Vi har jobba mye med hvordan få til digital kompetanseheving av lærerne, og forsøkt oss fram med bl a kursing, tipsing og skjermvideoer. Det som har fungert best er når vi finner emner som lærerne helt klart ser nytten av, da kommer de på kurs og de bruker våre skjermvideoer. Et eksempel fra Hønefoss vgs er det å ta i bruk funksjonene Læreplanmål og Mappevurdering i It's learning. Her møtte lærerne opp i stort antall. Skjermvideoer kan brukes frittstående for lærere som ikke kan eller vil på kursene, men også kursdeltakerne har stor nytte av disse videoene som repetisjon.

En annen viktig faktor for å få til digital kompetanseheving blant lærerne er ledernes kompetanse. I flere av mine blogginnlegg tar jeg opp hvor viktig det er at rektor er digitalt kompetent, og helst hele lederteamet. Mitt innlegg på Kongsberg-konferansen tar for seg hva jeg mener er viktig fra et ledelsesperspektiv. Dette innlegget tar for seg hvordan lederteamet ved Hønefoss vgs får noe påfyll når det gjelder digital kompetanse. Kjempeviktig at lederne er med - gjerne går foran, men i alle fall er i stand til å se hva deres lærere både har behov for og bør beherske, for å kunne veilede og for å kunne stille krav.

En viktig samarbeidspartner for å få til dette er fylkeskommunen. Nylig holdt Kirsti Slettevoll og jeg et innlegg på It's Learning-konferansen i Bergen der hun tok for seg hva Buskerud fylkeskommune har foretatt seg når det gjelder IKT, og jeg snakke om hvordan dette opplevdes for den enkelte skole. Et viktig fokus her var også ledernes digitale kompetanse. I pekeren til Kirsti Slettevoll finner du hennes pp-presentasjon, under finner du min.
View more presentations from geirdahlberg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar