mandag 28. mars 2011

Vurdering for læring - Dei Gode Døma mars 2011

25. mars i år var jeg invitert til å snakke om Vurdering for læring fra skoleleders synsvinkel på Dei Gode Døma på Flesland. Jeg var satt opp sammen med Bjørn H Græsli (bjornhg på Twitter). Han snakka først om bruk av digitale verktøy i undervisninga og hvordan han jobber med vurdering for læring, meget interessant (her er hans slides).

Det jeg snakka om har jeg beskrivi mye av i et tidligere blogginnlegg. Jeg finner derfor liten vits i å gjenta dette, men siden slidsene mine stort sett er bilder tenkte jeg det var greit å komme med noen kommentarer til hver slide her. Det var også interessant i etterkant å se tankekartet som Rune Mathisen (bitjungle på Twitter) hadde laga etter å ha hørt på mitt innlegg.
1. Skolen vår har ca 700 elever og er hovedsaklig en yrkesfaglig skole, men har i tillegg Studiespes FO, noen studieforberedende klasser i tillegg til påbygging.
2. En oversikt over det jeg har tenkt å si noe om
3. Her snakka jeg litt om det å lede lærere og vise reklamefilmen under om det å gjete katter ...

4. Noe av det viktigste for å lykkes med vurdering for læring er at en har et klima på egen skole for utprøving og deling, kall det gjerne en lærende organisasjon. Det mener jeg vi på mange måter har fått til hos oss. Vi trur også at det å ha en rød tråd i jobbinga si er meget viktig; tilrettelegging, læreplananalyse og -konkretisering, fagsamtaler, osv henger nøye sammen. Så når Vurdering for læring kom var det en naturlig progresjon for oss. At vi har lykkes bra med de andre tingene viser bl a den meget lave andel klager på standpunktkarakterer, vi tolker at det er god kommunikasjon og forståelse for karaktersettingen mellom lærer og elev.
5. Det er også viktig med prioritering. De siste 5-6 årene har skolen hatt tre fokusområder (læreren som leder / ikt / vurdering - i ulike varianter vel og merke), og dermed også nedprioritert enkelte andre områder. Det er viktig for å lykkes.
6-9.Her snakka jeg en del om historikken så langt og hvordan vi bruker to dager rundt halvårsvurderinga til fagsamtaler (står utdypende om dette i det tidligere blogginlegget).
10-12. Her fletta jeg inn litt om de forventningene vi stiller til lærerne når det gjelder ikt - også når det gjelder dokumentasjon av underveisvurdering. Det jeg nok glømte å si noe om var at vi ser på dette som en hjelp for læreren, en tidsbesparelse. Vi krever ikke lange skriftlige underveisvurderinger fra lærerne til elevene, men at det skal være en systematikk i arbeidet. Vi håper også at vi har klima for å la lærerne som ligger i forkant få lov til å prøve ut nye metoder for å få til vurdering for læring enda bedre.
13. Systematikk og konkretisering håper vi bli bedre ved å bruke Vurderingsboka i itslearning og at lærerne skriver ned 1-3 mestringspunkter og 1-3 vurderingpunkter til alle (de fleste?) vurderingssituasjoner.
14. Her viste jeg hvordan en elevs Vurderingsbok i itslearning da kan se ut. På slidsen i Slideshare kommer ikke dette fram siden jeg urutinert nok la flere bilder oppå hverandre. Her er en lenke til bilde som viser noe av dette (merk at kommentarene er oppdikta og ikke veldig gode - det er systemet som skal vises her, ikke gode konkretiseringer).
15. Hva ønsker vi så å jobbe videre med på egen skole? Det å gi gode nok og konkrete nok tilbakemeldinger er vanskelig og krever øving. Vi mener at det viktigste stedet å arbeidet med dette der hvor vi står nå er i fagmiljøene. Så våre fagressurspersoner spiller en sentral rolle i dette, og er også våre ressurspersoner i fylkets satsing på Vurdering for læring.
16-17. Viste et par gode eksempler på hvordan lærerne våre jobber med å ha fokus på vekstpunkter og konkretisere overfor elevene (hhv Marit Sund nr 16 og Michelle Weme nr 17).
18. Nevnte så vidt noen digitale verktøy som kan være til hjelp i vurderingsarbeidet, jeg mener vi stadig må være på utkikk etter verktøy som kan hjelpe læreren i dette arbeidet. Derfor også viktig at lærere får lov til å prøve ut nye verktøy.
19-22. Jeg hang også på noen ressurser vi har på Hønefoss vgs om jeg veit lærere andre steder synes er ok, vår oversikt over tilgjengelig nettressurser pr fag (19) og våre to bokmerkesider på Delicious (skolebokmerker og skjermvideos) - på skolebokmerksida har faglærerne tagga de ressursene de synes er best med f eks HS1, Nor1, osv

Det Gode Døma var en interessant konferanse, mange gode praksisnære sesjoner. Jeg håper jeg får anledning til å delta også en annen gang :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar