mandag 7. februar 2011

IKT i læring

Jeg har blitt bedt av FAU på Veienmarka ungdomsskole om å holde et innlegg om IKT i læring i ettermiddag. Fokuset mitt vil være på de positive sidene ved å bruke IKT i skolen, vi får høre mer enn nok om negative effekter - reelle eller ikke ...

Jeg sier litt om programmet og nettsteder elevene kan ha nytte av uansett om skolen har tatt dem i bruk eller ikke, f eks synes jeg OneNote er et meget bra redskap for skoleelever til å gjøre notater og organisere sitt skolearbeid. Etherpad og andre samskrivingsverktøy,søkemotorer som WolframAlpha, Microsofts Mathmatics 4.0 m/grafisk kalkulator er eksempler på dette.

Jeg gir også noen eksempler på bruk av IKT som etter min mening gir læringsarbeidet en pedagogisk merverdi, som f eks simuleringer (lenken går til NDLA), digital tidslinje, GoAnimate, digitale postere, New Zealand og Canada (laga av Michelle Weme), teksting av videoer, GoogleMaps bruk i nåtidas konflikter, digital historiefortelling, Facebook i klassen (eksempel fra Liv Marie Schous 3. klasse på St Hallvard).

Jeg har også remixa Did You Know? og A Vision of Students Today ned til en kortere film, men i slidsene her ligger kun pekere til de to originale filmene.

Jeg kommer også inn på hvor viktig et PLN (personlig læringsnettverk) sannsynligvis kommer til å være i framtida, at undervisningssituasjoner og prøve-/eksamensssituasjoner bør bli likere og likere hverandre (det vises med sliden der bildet av eleven er det samme i undervisningssituasjon og prøvesituasjon, ser at det blei litt kluss når jeg lasta den opp til Slideshare - animasjonen blir jo da borte), at en selvfølgelig ikke skal bruke IKT til alt mulig i skolen (men bør brukes mye mer enn det gjør i dag), om hvor viktig det er å være bevisst på at alle har en digital identitet, utøver nettvett og har digital dannelse - her spiller foreldrene også en viktig rolle.

Jeg avslutter med å vise filmen "Den femte basisferdigheten" av Senter for IKT i opplæringen, som kommer inn på veldig mange viktige sider at dette emnet. Så får vi håpe at jeg har beregna tida slik at jeg får vist de fleste av de 7 minuttene filmen tar. Jeg har bakt inn filmen nederst i innlegget her også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar