tirsdag 13. april 2010

It's Learning Extensions v/Roger Stjernberg m fl

Kort referat fra sesjonen om Extensions på It's-konferansen april 2010.

Han viser fram (forsøker i alle fall - mye han ikke får vist av ulike årsaker; nett, betaversjoner, osv) ulike Extensions (= Utvidelser) som er laga til It's, en del vil komme til å være betalingstjenester, noe gratis ....

Dette vil bli tilgjengelig i It's fra utvidelsen fredag 16. april. Utvidelsene vil være gratis tilgjengelig fram til sommeren (dvs ca en mnd å teste ut på ...).

Det virker som om markedet bestemmer mye her om hva som kommer til å bli tilbudt framover. Det er mange utenlandske tjenester tilgjengelig, og produsentene ønsker å oversette disse til norsk - men kun hvis de kan tjene penger på det.

- j2e online-documents
- Ulike matematikkprogram, f eks Abacus
- konferanseverktøyet Adobe Connect
- spansk matematikkeditor
- aTekst og Britannica, også søkefeltene til disse to tjenestene

En kommer seg til Extensions ved å stå i RichText og velge "Utvidelser".

- Representant fra Kikora - læremiddel/program. Programmet gir elevene tilbakemeldinger på alle elevenes mellomregninger underveis. Alt kan bakes inn i It's. Viser fram gode lærerrapporter på elevenes arbeid, lærer kan spare mye tid i sitt rettearbeid. Gratis testkonto: send mail til info@kikora.no, skriv hvor du kommer fra og du vil få tilsendt en konto.

- Representanter fra aTekst - database for nyheter (76 kilder). Skolene bruker aTekst fordi det er kvalitetssikra stoff, en god referansebase, inneholder en del unikt stoff som en ikke får tilgang til andre steder, dvs det er ikke ute i avisenes nettutgaver. Demonstrerer hvordan en kan bake inn dette i It's. En henter det inn på samme måte som en setter inn f eks Web 2.0-innhold i It's via RichText. Søkemotoren i aTekst gjør det mulig å avgrense søkene veldig mye slik at en finner lett fram til den en er ute etter.

Representant fra Talking Tutor; et oversettelsesverktøy. Til nå ca 26 språk, stort sett begge veier. Har også tale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar