fredag 22. januar 2010

Digital ledelseskompetanse

Buskerud fylkeskommune har for tida et opplegg gående for å øke skoleledernes digitale kompetanse. Rundt om på skolene jobber noen av lederne i lederteamene (inkl rektorene) med et opplegg bl a i regi av Arne Krokan, Kirsti Slettevoll fra bfk og ei arbeidsgruppe (der bl a jeg er medlem). Her kan du se arbeidsgruppas forslag til hvordan ledergruppene kan jobbe.

Gruppa ved vår skole har nå hatt to møter. Du kan lese om hva vi har jobba med, og skal jobbe med utover våren i dette GoogleDokumentet. Håper noen andre skoleledere kan ha nytte av dette.

For å få best mulig utbytte av det jeg har lagt ut foreslår jeg følgende arbeidsrekkefølge:
1. Les arbeidsgruppas forslag (altså bfks forslag)
2. Les vårt GoogleDokument med referat og framdriftsplan, der er det også en lenke til eksempler
3. Les dokumentet med eksempler, se dette i sammenheng med nr 4 her
4. Se på Presentasjonen som er lagt inn under - denne kan kanskje virke noe intetsigende når den ikke blir fulgt opp av kommentarer, men til noen av slidsene trur jeg dere tar poenget :-)

Ellers kan det også nevnes at Kongsberg-konferansen 3. februar har gode sesjoner for skoleledere, både fellessesjon med Arne Krokan, Rune Krumsvik og Thomas Nordahl om ledelse av digitale læringsprosesser - og en sesjon for ledere der det vil være fokus på digital ledelseskompetanse.

På møtet vi hadde i dag begynte vi å ta opp en del problemstillinger omkring nettbruken til f eks ansatte - både de mange positive sidene, og enkelt negative. Jeg la fram en del eksempler og vi diskuterte rundt det. Eksemplene kan du se under, men nå har jeg anonymisert dem. Vi blei enige om at vi bør ha fokus både på hvordan få til mer av alt det gode og hvordan gripe fatt i evt negative sider denne våren, og at vi tar et halvdagsseminar i hele lederteamet før sommeren for å planlegge hvordan vi best kan legge til rette og ha strategier klar for neste skoleår.

Her kan du se de anonymiserte eksemplene (mye av det som ligger offentlig tilgjengelig på nett fra før er ikke anonymisert). Dette finner du også her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar