tirsdag 3. februar 2009

Strategiplan for IKT

Våren 2008 utarbeida Hønefoss vgs Strategiplan for IKT 2008-11. (Du kan lese mer om arbeidet rundt denne i disse blogginnleggene.) Stategiplanen inneholder en rekke mål og tiltak med tidsfrister. Nå er tida inne for å revidere en del av målene og tiltakene basert på dette skoleårets erfaringer med bl a innføring av bærbar pc til alle Vg1- og Vg2-elever.

Måten vi reviderer dette på i vår er at jeg lager et forslag til ny plan, der endringer er markert i blått. Endringene er basert på egne erfaringer og innspill jeg har fått fram til nå både fra elever, lærere og lederteam. Så blir forslaget lagt fram i Lederteam, og kanskje justert litt.

Deretter er det tenkt av både elever og lærere som har innspill til hvilke mål og tiltak som er viktige å få med for neste skoleår, skriver inn sine kommentarer i bloggen her. Du kan også revidere planen i GoogleDokumenter her, send en melding til meg så skal jeg gi deg tilgang. Dersom en ønsker å komme med sine innspill mer privat, kan en sende meg en mail: geir.dahlberg@skole.bfk.no

Jeg håper mange av dere bidrar slik at dere kan være med og påvirke hvordan vi skal jobbe med IKT neste skoleår - og i årene framover!

Kort oppsummert erfaringer fra skoleåret 0809:

- mye godt arbeid hos den enkelte lærer og team for å få ordningen med bærbar pc opp og gå
- Murphy' law gjelder: det som kunne gå galt av IKT-tekniske ting, gikk galt - mye av dette utenfor hva vi rådde med
- mange lærere viste veldig pågangsmot til tross for dette, men det har tæra på kreftene
- litt lite deltakelse i IKT -kurs / work shops for lærere. Kan de temaene eller er det andre årsaker til liten deltakelse?
- mange gjør ting tungvint i it's learning (f eks mapper og tilganger), rasjonelle måter å bruke it's på bør være tema i mange lærergrupper
- IKT er tatt i bruk i stor grad i klassene, den pedagogiske bruken som endring praksis i klasserommet er kanskje noe lenger unna for en del? Vanskelig å måle, kanskje fylkets undersøkelse blant elever og lærere kan gi oss noen svar?
- mer systematikk rundt både utdeling av elev-pc'er og informasjon/opplæring av elever må til (Nord_Trønderlag har tatt utgangspunkt i læreplanmålene for ikt og laga en plan som kan være godt utgangspunkt for arbeid på egen skole)
- tid til digital kompetanseheving vanskelig å få til, mer systematikk i avsetting av tid?
- skriv gjerne inn flere erfaringer også som kommentar her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar