søndag 8. februar 2009

Ikt og skoleledelse - innlegg på Kongsbergkonferansen

Jeg har blitt bedt om å holde et lite innlegg på skoleledersesjonenKongsberg-konferansen 10. februar.

Hva jeg skal si har jeg ikke helt klart for meg ennå - kommer litt an på hva innlederne vektlegger, så en må ta det litt på sparket. Men jeg tenkte det var greit å sette ned noen foreløpige notater om noe av det jeg synes er viktig med IKT og skoleledelse. På den måten husker jeg kanskje noe av det jeg kan tenke meg å si, og det jeg ikke får sagt står i alle fall i bloggen her - gjerne med en eller flere kommertarer fra DEG også! Jeg har lagt inn i alle fall noen utsagn under her som kanskje kan provosere noen, eller......?

- Skolens toppledelse (les rektor) er veldig viktig. Skoler jeg har besøkt bl a i Norge, Nederland (se video under) og England har hatt veldig tydelige rektorer med klare tanker om hva slags pedagogikk de ønsker å ha, og at ikt er et verktøy for å få til dette. Rektoren ved Unic i Utrecht snakka om at han i mange år var historielærer og underviste elevene fra tavla, han trudde elevene lærte noe, elevene trudde de lærte noe, skoleledelsen trudde det foregitt god læring og foreldrene det samme, karakterene blei gode - alle var fornøyd. Men hvis du virkelig tenker etter, sier denne rektoren, så er ikke det det utdanning egentlig handler om - det er ikke slik en lærer for å være rusta i den virkelige verden. Læring foregår på andre måter - og i dette er data et nyttig verktøy (se klipp fra første skole i videoen under).

- En av de største utfordringene er å finne tid til digital kompetanseheving. Skal en få til det må en prioritere beinhardt, og mange andre og viktige ting må prioriteres bort. En kan ikke satse på alt samtidig. Vår skole har de siste to år (og også neste år) valgt å satse på tre hovedområder: IKT, læreren som leder og vurdering. Det kan bli for mye innimellom det også!

- Like viktig er det å skape miljø for deling av kompetanse, være en lærende organisasjon. Digital kompetanseheving foregår sjelden ved at en kjører alle lærere gjennom samme eksterne / interne kurs. Mye av den beste kompetansehevinga foregår i møter mellom kollegaer, ofte motivert av at en eller flere av dem har et konkret behov

- Hvordan kompetansehevingen foregår er også veldig viktig. Vi er alle på forskjellig ståsted når det gjelder digital kompetanse, og en kan ikke kjøre alle gjennom den samme type kurs. Opplegg med fokus på individuell læring og work shops har vist seg å fungere ganske bra hos oss. Bruk av f eks skjermvideoer på ulike temaer skriver jeg mer om i flere innlegg ifm skolens deltakelse i Lærende nettverk. Uansett er det vanskelig å bedrive opplæring i digital kompetanse, en må prøve seg fram med ulike varianter; felles kursing i nye emner, frivillige kurs omkring elementære emner, emner for de digitalt kompetente -og de midt i mellom, sette at tid til deling mellom kollegaer, oppmuntre til individuell kompetanseheving mer eller uten støttende instruksjoner / skjermvideoer, osv, osv

- Skoleledelsen må være tydelig og konkret i forventningene til lærerne. En må også tørre å ta noen upopulære beslutninger innimellom dersom en mener det er til beste for skolen. Lærerne har mange gode ideer og veit ofte hvor skoen trykker - men en behøver ikke alltid lytte til den delen av kollegiet som er mest redd for endring. En går nødvendigvis ikke på tvers av hele kollegiet for det.

- Skolelederne må sjøl være digitalt kompetente. Ikke nødvendigvis slik at alle kan alt, men en må skaffe seg en viss oversikt. Jeg lærer sjøl mye av f eks skoleblogger som jeg abonnerer på i Netvibes. På 20 sekunder for jeg oversikt over nye innlegg som er lagt inn, og jeg kan se nærmere på de innleggene som passer for meg - mange fornuftige tanker blir faktisk tenkt av andre enn meg også!

- Rekruttering av ansatte (både skoleledere og lærere) med digital kompetanse er veldig viktig. Bortsett fra personlig egnethet mener jeg dette er en av de viktigste faktorene som bør spille inn når en tilsetter nye folk. En kan ikke overlever uten digital kompetanse i framtidas skole!

- IKT-avdelingene må i mye større grad styres av skolens pedagogiske ledelse. Det er skolens ledelse som må besvare bl a følgende spørsmål: Hva er viktig å prioritere? Hvilke løsninger er best for elever / lærere? Osv, osv..... Dette er spørsmål jeg mener i alt for stort grad har blitt overlatt til IKT-avdelingene å bestemme - både på fylkesnivå og på den enkelte skole. Ofte tør en ikke motsi IKT-ekspertene fordi en har for lite kompetanse sjøl. Men skoleledelsen må være de som går foran, som viser vei, som viser hvor de vil hen - og som får IKT-avdelingene til å komme opp med løsningene for at vi skal komme dit.

Er det viktige faktorer ved IKT og skoleledelse jeg har utelatt her? Er det noe du er helt uenig i? Er det noe du vil utdype? Skriv en kommentar i bloggen!

Rektor (Tore Midtbø) og jeg holdt et innlegg for lederne i BFK ang hvilke faktorer vi mente var viktige for at vi hadde lyktes (i alle fall til en viss grad....) i arbeidet med IKT på egen skole. Jeg har skrivi et lite innlegg tidligere om det i bloggen min. Slidsene kan du se rett under her.

1 kommentar:

  1. Bra. Dette er jeg enig i: Rektoren ved Unic i Utrecht snakka om at han i mange år var historielærer og underviste elevene fra tavla, han trudde elevene lærte noe, elevene trudde de lærte noe, skoleledelsen trudde det foregitt god læring og foreldrene det samme, karakterene blei gode - alle var fornøyd. Men hvis du virkelig tenker etter, sier denne rektoren, så er ikke det det utdanning egentlig handler om - det er ikke slik en lærer for å være rusta i den virkelige verden. Læring foregår på andre måter - og i dette er data et nyttig verktøy (se klipp fra første skole i videoen under).
    Det er dette som er utfordringen, få opp læringssynet - og ikke fokusere så mye på teknologien. Den kan bare støtte opp om det læringssynet du har.

    SvarSlett