fredag 5. februar 2010

Litt fra BettShow, og litt mer ...

Buskerud fylke sendte tre personer på BettShow i London i januar; Preben Kjelsrud (St Hallvard vgs), Vegard Andersen (Drammen vgs) og meg. I tillegg deltok tre fra Drammen vgs (Siv-Marit Ersdal, Kirsti Furre og Jørn-Idar Ellingsen) og Berit Reitan (Hønefoss vgs) - alle sendt med prosjektmidler fra fylkets IKT-prosjekter.

På IKT-forums samling på Kongsberg i forbindelse med Kongsberg-konferansen blei de tre førstnevnte bedt om å fortelle litt om sine inntrykk.

Her kan du se slidsene vi brukte under presentasjonen.

Under presentasjonen blei det spilt av et lite klipp fra It's Learnings stand på BettShow der de presenterte en del ting for oss nordmenn. Her finner du disse filmene i sin helthet.

Under ser du filmen jeg laga om Bett-turen og spilte av under vår presentasjon.


Som utviklingsleder på Hønefoss vgs var jeg meget stolt av våre lærere som deltok og bidro under IKT-forumets samling. Berit Reitan, Marit Sund og Michelle Weme snakka engasjert og interessant om hvordan de bruker Tablet-pc'er og SmartBoard, som er ett av fem IKT-prosjekter Hønefoss vgs har gående dette skoleåret. Dagen før hadde Hanne Nicolaysen, Berit Reitan og Michelle Weme holdt hver sine sesjoner på Kongsberg-konferansen om hhv NDLA i engelsk, NDLA i matematikk og bruk av CD-Ord - alle seksjonene meget vellykka! Bra jobba jenter! Når kommer gutta våre etter??

Våre prosjekter kan du lese mer om i vår prosjektblogg IKT-prosjekter Hønefoss vgs 0910.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar