torsdag 20. november 2008

Testverktøyet 2.0 i It's learning - kompetanseheving

Vår skole skal jobbe litt neste onsdag med Test 2.0, det nye testverktøyet til It's learning. Her er skrivet jeg la ut i den forbindelse:

I møtetida kl 14.30-16.00 onsdag 26. november har Lederteamet bestemt at det i stedet for vanlig lærermøte skal foregå IKT-relatert kompetanseheving. Etter anbefaling fra It's learning-gruppa blir opplegget som følger:

Mål med økta:
1. Bli kjent med It's learning - verktøyet Test 2.0
2. Alle fag skal ha fått starta arbeidet med å produsere spørsmål i sitt fag som kan brukes av alle faglærerne når de lager tester til elevene.

Hvordan: Alle lærere skal jobbe praktisk med testverktøyet i It's learning ved at de samles fagvis og produserer spørsmål som kan benyttes i det enkelte fag. Dette betyr at de forskjellige faggruppene vil sitte igjen med en rimelig stor bank av spørsmål dersom arbeidet går greit. Disse spørsmålene kan da alle faglærerne fritt benytte i sine tester.

Hvordan arbeidet organiseres i det enkelte fag er opp til fagressurs (gjerne i samarbeid med sin områdeleder). Det kan sikkert være nødvendig å ta en kjapp gjennomgang av Test 2.0 ved starten av økta. Dette kan gjøres områdevis eller faggruppevis. De gruppene som ikke har fagressurs eller annen lærer som føler seg kompetent til å ta en slik kort gjennomgang (og / eller bistå under arbeidet) gir beskjed til Geir Dahlberg snarest slik at vi får organisert dette på en slik måte at alle får en kort innføring i testverktøyet.

Hvilke faggrupper som møter på hvilke rom vil bli sendt ut av nærmeste områdeleder.

Et ark som kan være kjekt å ha er følgende Cheat Sheet, det gir en kjapp innføring i de ti ulike spørsmålstypene og er kjekt å ha foran seg når en skal lage tester. (Skriv det gjerne ut tosidig, så har du alt på ett ark!) Her finner du et oppsett med forslag til hvordan du kan bruke tester pedagogisk.

Dersom du er enda mer interessert i testverktøyet kan du lese presentasjonen til Svend Andreas Horgen som foreleste om testverktøyet på IKT-samling i Drammen i oktober. Hans blogg, Gjemmesiden, har også veldig mye bra stoff om hvordan du kan bruke testverktøyet i It's learning på gode måter. Det er han som har laget Cheat Sheet. Pekerne som er lagt her finner du også i Ansatte hovs / IKT / Hjelp, tips og manualer / It's learning.

To skjermvideoer produsert for anledningen, bør ses i rekkefølge:
1. Introduksjon til Test 2.0
2. Lage spørsmål

NB! Dersom det er noen som har et veldig sterkt behov for å jobbe med annen IKT-relatert kompetanseheving i denne økta må dette avklares med områdeleder så snart som mulig, men vi ønsker at alle skal med - også når det gjelder testverktøyet - på samme måte som denne videoen fra japansk undergrunn viser:

Lykke til med arbeidsøkta!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar