fredag 14. november 2008

Skolen i digital utvikling - konferanse på Lillestrøm, andre dag

The Future is not what it used to be...

Andre dag starta med Mike Butler fra Djanogly City Acadamy, Nottingham, England. Jeg var på studietur til denne skolen i januar 2008, og lagde bl a denne videoen:


Mike Butler beskriver hva slags skole Djanogly er og hvordan de jobber, sett fra et ledelsesperspektiv. Han snakker også mye om forskjellen på hvordan læring skulle foregå før og hvordan det bør foregå nå.

Punktene kan leses i hans slide som jeg legger lenke til så snart dette er lagt ut. Han viser film fra http://www.britishpathe.com/, det digtalt filmarkiv. Lenken er ikke til filmen, men til nettstedet.

Noen kjappe stikkord fra hans foredrag og samtalesesjonen etterpå:
- gått fra at det er tilfredsstillende med en datamaskin pr 50 elever, via en pr 12 elever, til en pr 6 elev, osv og nå til minst en datamaskin pr elev (ulike maskiner til ulike gjøremål)
- Tom Bentley (1998): paradigmeskifte, fra fokus på institusjonen Skole til fokus på den enkelte som skal lære; "personalisation" (sjekk også lenke Mike Shampells, ang mobile disrupted learning - "I never let school get the way of my learning") Jeg legger ut peker når slidesene foreligger
- lærerne bruker mindre tid på å foreleser (men foreleser forsatt noe) og er mer "a guide on the side", en veileder
- skolen har de siste 5 årene satt av to timer fredager til kompetanseheving, gjerne leda av ivrige lærere eller elever som kan mye om emnet
- har et nytt Year 7 (11 år gamle) Basic Curriculum, med fokus på
- film viser gode bruksområder for tablet-pc'er (HP har en 12' som virker bra, Djanogly bruker Toshiba)
- eksamensresultatene har blitt forbedra betraktelig, men det er ikke bestandig lett å måle effekten av det å ta i bruk f eks IKT, det er så mange variabler, han gir et eksempel: når radioen kom, var det ingen som stilte spørsmål om vi skulle ta det i bruk....
- han fikk spørsmål om hvordan utvilke lærernes digitale kompetanse; punkt 1 var det å sette av de to siste timene på fredager (når elevene lærte minst) til kompetanseheving, jobba på tvers og det var like mye sosial samling som faglig, en del av tida brukes til ikt, men også mange andre emner, de lærerne som ikke har basiskunnskapene får kjappe kurs slik at de kan henge med, utvikler videoer som viser hvordan du kan bruke ikt i undervisninga, teknisk hjelp er viktig, det samme er teamarbeid, årlige målinger
- spørsmål om bruk av ikt på eksamen, samme problem i England, noen forsøk med mappevurdering, ellers er det trad eksamen, men eksamensresultatene er bedre sjøl om de ikke bruker ikt til eksamen
- det er ikke fagene i seg sjøl og prestasjonene i disse som interesserer mulige arbeidsgivere, det er de forskjellige grunnleggende ferdighetene og andre ferdigheter (se slides) som er interessante, sjekk også Holt, J (69) sitt sitat: "Raising youngsters on a diet of innovation will mean that they are comfortable with change per se, and shall be fundamentally adaptable; knowing how to behave when they don't know what to do, which is the true test of intelligence"
- bruker mindre penger på lærerstab og mer på ikt - har altså en stor stab med støttepersonell
- tett samarbeid med universiteter, Microsoft og Toshiba gjør at en er oppdatert på utstyr og hva en trenger
- de tester nå ut "blade pcs" ("thin clients on steroides")
- de har stor teknisk stab, egen webutvikler og på pedagogisk bruk av ikt
- as a school, don't follow the path, go out in the field and make a trail"
-

her er noen av lenkene han pekte til (flere kommer...):
http://education.qld.gov.au/corporate/newbasics
http://www.becta.org.uk/

GoogleApps (v/Jesper G Stromholt, Google Enterprise Nordic)

- 7-8 år siden var ca 500 millioner på nett, i dag er 1 milliard, om 3 år er 2 milliarder på nett
- forventninger til det som er på nettet: kunnskapsdeling, gruppefelleskap, hurtighet, nårsomhelst, hvorsomhelst - dette samsvarer ikke alltid med det som møter dem på skolen
- et av googles mål er å gjøre tilgjengeligheten for det som skjer på nettet enkel for skoleledere og lærere, og at det skal være plattformuavhengig (GoogleApps, standard edition for privatpersoner, alt gratis / GoogleApps, eductation edition, som kan tilbys til elever og ansatte i skoleverket - også gratis og uten reklame, Google håper at positiv oppfatning av varemerke gjør at de tjener penger på det i framtida)
Google Apps, education edition:
- ikke reklame
- 7,2 gb diskplass
- eget domenenavn
- 24x7 administrator support
-avanserte integrasjonmuligheter

www.google.com/a/edu

To eksempler på sider som er laget i GoogleSites:
http://www.kainoshealth.net/
http://www.extremesurvive.com/

Digital dømmekraft (v/ Kjersti Fjørtoft, UiTromsø)

Veldig generelt foredrag om personvern.

Eksternalisering og internalisering: En kulturhistorie om læring? (Thomas Hylland Eriksen)

Ikke spes takknemlig å referere, jeg avstår derfor....

Her ligger slidesene fra presentasjonene (alle er ikke lagt ut ennå).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar