torsdag 24. april 2008

Strategiplan for IKT

Vi har laga et utkast til Strategiplan for IKT på Hønefoss vgs 08-11 som vi ønsker å arbeide grundig med på skolen. Vi ønsker innspill både fra ansatte og utenforstående på det vi har ført opp så langt.

Gå til denne adressen for å lese utkastet og gi dine kommentarer: http://www.itslearning.com/bfk/geirdahlberg/strategiplanIKT/

Det er nå lagt ut en redigert utgave der det er fletta inn forslag til endringer fra lederteam og it-avdeling. Ellers tenker lederteamet at forslaget til plan skal drøftes områdevis nå i vår - alle som ønsker kan gi sine innspill enten områdevise eller enkeltvis, f eks ved å legge inn kommentarer der planen er lagt ut, i bloggen her eller direkte til meg. Vi tar så opp tråden igjen tidlig på høsten - før vi gjør vedtak om endelig plan i oktober. (Se forøvrig framdiftsplan på første side av utkastet.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar