mandag 8. mars 2010

Legg ut dine arbeider med Scribd

Kom forleden dag over nettstedet Scribd. Her kan du legge ut dine presentasjoner slik som du kan gjøre f eks i Slideshare, men med et par vesentlige forskjeller:
1. Det du legger ut kan leses som Slides, Book eller Scroll - leseren velger
2. Du kan laste opp mange ulike typer dokumenter, ikke bare presentasjoner. Pdf-filer, word-dokumenter, osv går fint å laste opp - og alle vil få de tre lesemulighetene nevnt over.

Jeg synes tjenesten virker veldig grei, og det virker som et fint sted å legge ut det en vil gjøre tilgjengelig for andre, enten det er lærer som vil legge ut noe til sine elever - for så å bake inn dette i læringsplattforma, eller det er forelesninger / andre presentasjoner en ønsker å gjøre tilgjengelig f eks i bloggen sin.

Et lite minus: en blir bedt om å kategorisere det en laster opp, her synes jeg en del mangler - men dette er egentlig ganske ubetydelig.

Andre som har erfaringer med tjenesten?

Her følger et lite eksempel, det er mitt forrige blogginnlegg som jeg først lagra som word-dokument, for deretter å laste opp i Scribd - da blir det seende slik ut:
Ikt Laeringstoettende Vurdering Blogginnlegg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar